Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKF-møtet på Mølen i april 2006

NSKF avholdt årets første møte på Mølen i Vestfold i slutten av april. I løpet av helgen ble 271 ordinære saker tatt opp til behandling. Av disse ble 81% godkjent, 9% ble ikke godkjent, 1% ble henlagt og 9% ble av ulike årsaker stående på avventing.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 28.09.2006

Andelen godkjente funn er med andre ord fortsatt høy. Sabinemåke skiller seg nok en gang ut med en forholdsvis høy andel underkjente funn. Arten kan være overraskende lett å forveksle med f.eks. krykkje og NSKF krever utfyllende informasjon om observasjonsomstendigheter, avstand og værforhold for å godkjenne rapporter på denne arten. Alle henlagte funn relaterer til såkalte østlige gulerler. Med dagens kunnskap er det ikke mulig med sikkerhet å (under)artsbestemme disse. NSKF oppfordrer imidlertid fortsatt til at det blir sendt inn rapporter på slike individer. Særlig lydopptak av mistenkte østlige gulerler vil være av stor verdi for fremtidig identifikasjon av disse.

I tillegg til de ordinære sakene ble i overkant av 100 saker som har ligget på avventing tatt opp til ny vurdering og drøyt halvparten av disse sakene kunne ferdigbehandles. Årsakene til at saker blir satt på avventing varierer, men en gjenganger er manglende dokumentasjon. NSKF anmoder derfor rapportører til å sende inn dokumentasjon på saker så fort som mulig og helst sammen med selve rapporten. En annen gjenganger er rapporter som omhandler mer enn ett individ. For at NSKF skal være i stand til å ferdigbehandle slike saker MÅ alle individer beskrives separat.

Følgende nye arter for landet (kategori A) ble godkjent på møtet:

 • Tøyleterne (Sterna anaethetus) Båtsfjord, Finnmark 6. juli 2004
 • Brunvarsler (Lanius cristatus) Utsira, Rogaland 3.-4. oktober 2005

Av andre godkjente funn kan nevnes:

 • Storlire (Puffinus gravis) Ona, Møre & Romsdal 21. september 2003
 • Gulbrystsnipe (Calidris bairdii) Adventsdaldeltaet, Spitsbergen, Svalbard 20.-22. mai 2005
 • Præriesnipe (Bartramia longicauda) Solheim, Herøy, Nordland 23. oktober 2005
 • Lattermåke (Larus atricilla) Finnvika, Båtsfjord, Finnmark 1.-2. juli 2005
 • Rosenterne (Sterna dougallii) Lista fyr, Farsund, Vest-Agder 5. mai 2005
 • Tårnugle (Tyto alba alba) Mølen, Larvik, Vestfold 15. oktober 2005
 • Gråseiler (Apus pallidus) Fornebo, Bærum, Akershus 5. november 2005
 • Gulltrost (Zoothera dauma) Ona, Sandøy, Møre & Romsdal 29. september 2004
 • Tykknebbsanger (Acrocephalus adeon) Skjeldehagen, Utsira, Rogaland 4. oktober 2005
 • Steppekrattvarsler (Lanius meridionalis pallidirostris) Steinsvika, Farsund, Vest-Agder 5.-14. november 2005 og Bryne, Time, Rogaland 21.-22. november 2005

Utover behandling av innkomne rapporter ble det også tatt opp andre saker relatert til NSKFs arbeid. En av disse sakene var revisjon av rapporteringslisten. Det ble bestemt å ta ut visse hybridkombinasjoner fra rapporteringslisten. For oversikt over hvilke hybrider det gjelder henvises det lenger ned på denne siden. Det ventes ytterligere endringer på rapporteringslisten på neste NSKF-møte som vil bli avholdt på senhøsten 2006.

NSKFs nettside

Brunvarsler
Norges første funn av brunvarsler Lanius cristatus ble godkjent av NSKF i april. Funnet dreier seg om en ungfugl som var på Utsira i Rogaland 3. og 4. oktober 2005. FOTO: Frode Falkenberg