Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Endringer i rapportering til NSKF

På Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) sitt møte på Mølen helgen 21.-23. april 2006 ble det gjort en rekke endringer i rapporteringslisten til komiteen. Det gjelder i all hovedsak en mengde hybrider.

Av Vegard Bunes og Kjetil Solbakken

Publisert 27.04.2006

Følgende hybridkombinasjoner skal ikke lenger rapporteres til NSKF:

 1. Grågås x kanadagås
 2. Stripegås x snøgås
 3. Stripegås x kanadagås
 4. Stokkand x brunnakke
 5. Stokkand x stjertand
 6. Toppand x bergand
 7. Toppand x taffeland
 8. Ærfugl x praktærfugl
 9. Ærfugl x stellerand
 10. Svartand x sjøorre
 11. Kvinand x lappfiskand
 12. Lirype x orrfugl
 13. Storfugl x orrfugl
 14. Hettemåke x fiskemåke
 15. Gråmåke x polarmåke
 16. Flaggspett x hvitryggspett
 17. Låvesvale x taksvale
 18. Vintererle x linerle
 19. Gråspurv x pilfink
 20. Bokfink x bjørkefink
 21. Grønnsisik x gråsisik

Dette medfører at kun hybridkombinasjoner som er nye for landet, og hybridkombinasjoner som inneholder minst én art som står på NSKFs rapporteringsliste skal behandles av NSKF. Endringen gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2006.

For å opprettholde kvaliteten på NSKFs arbeid er komitéen kontinuerlig nødt til å vurdere innholdet i rapportlisten. Ett ledd i dette er å vurdere hvilke former som skal rapporteres til komiteen. Ovennevnte former er i denne sammenheng prioritert bort. Dette er samtidig en tilnærming til AERCs retningslinjer for tilsluttede sjeldenhetskomitéer.

Kanadagås x grågås hybrid
Funn av hybrider slik som denne kanada x grågåsa skal ikke lenger behandles av NSKF. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)