Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKF-møtet i november 2005

NSKF gjennomførte sitt andre møte for 2005 helga 10.-13. november. Møtet ble avholdt på Haver i Hå kommune, Rogaland. Tor A. Olsen deltok som ny representant. Han erstatter Rune Botnermyr som gikk ut av komiteen tidligere i år. Vi benytter anledningen til å takke Rune for en stor innsats i NSKF.

Av Vegard Bunes og Kjetil Solbakken

Publisert 15.11.2005

Totalt ble 204 nye saker tatt opp til behandling på møtet. Av disse ble 137 saker godkjent. En stor andel saker ble satt på avventing. Dette kan ha flere årsaker, men skyldes ofte mangel på innsending av dokumentasjon. Vi oppfordrer derfor alle til å være nøye med å legge ved dokumentasjon ved innsending av saker. Dokumentasjon kan med fordel kopieres inn i selve rapporten som et supplement til beskrivelsen, men bør også legges ved i høyoppløselig format.

Arbeidet med NSKF rapporten for 2003 er også i sluttfasen og vil bli publisert i Ornis Norvegica i løpet av kort tid.

Tre nye arter for Norge ble godkjent på møtet. Samtlige er sangere fra høsten 2004. Dette medfører at den offisielle norske fuglelisten nå er på 469 arter.

  • Tykknebbsanger (Acrocephalus aedon) Utsira, Rogaland 6. og 8.10.2004
  • Bleksanger (Hippolais pallida) Titran, Frøya, Sør Trøndelag 12.9.2004
  • Sultansanger (Sylvia crassirostris) Sula, Frøya, Sør Trøndelag 3.-8.10.2004

Nedenfor presenteres enkelte andre spesielle funn godkjent på møtet.

  • Blåvingeand (Anas discors) Borrevannet, Horten, Vestfold 5.-7.5.2003
  • Franklinmåke (Larus pipixcan) Valdak, Porsanger, Finnmark 12.-13.7.2005
  • Kanadahettemåke (Larus philadelphia) Storleiret, Frosta, Nord Trøndelag 14.2.2004
  • Gulbeinmåke (Larus michahellis) Langesund, Bamble, Telemark 28.8.2005
  • Gulltrost (Zoothera dauma) Egersund, Rogaland 28.9.2004
  • Skogtrost sp. (Catharus sp.) Røst, Nordland 30.9.2004
  • Halsbåndfluesnapper (Ficedula albicollis) Borhaug, Farsund, Vest Agder 1.5.2004

Samtlige funn presentert over er plassert i kategori A på den norske fuglelisten.

Tykknebbsanger
Norges første tykknebbsanger (Acrocephalus aedon) ble fanget på Utsira i Rogaland 6. oktober 2004, og holdt seg på øya fram til den 8. FOTO: Atle Grimsby
Bleksanger
Norges første bleksanger (Hippolais pallida) ble ringmerket på Titran i Sør-Trøndelag 12. september 2004. FOTO: Magne Myklebust