Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKF-møtene i april 2004 og mars 2005

I 2004 ble det avholdt ett vurderingsmøte i NSKF. Møtet fant sted på Lista, Vest Agder 29.april – 2.mai. Et planlagt møte sent på høsten 2004 ble av praktiske årsaker flyttet til 15.-17.mars 2005. I løpet av disse to møtehelgene ble det behandlet om lag 600 saker.

Av Vegard Bunes og Kjetil Solbakken

Publisert 28.04.2005

Enkelte av sakene rakk å komme med i årsrapport nr.27 (Ornis Norvegica Vol.27 No.1-2004 s.4-47). Resterende ferdigbehandlede saker frem til og med observasjonsåret 2003 vil bli presentert i førstkommende årsrapport som er planlagt publisert i løpet av inneværende år.

I det følgende avsnittet presenteres enkelte spesielle funn godkjent på møtene. I hovedsak gjelder dette funn der det foreligger færre enn ti tidligere godkjente funn i Norge. Tall i parentes gjelder antall norske funn t.o.m. 2003.

 • Japanstormsvale (Oceanodroma monorhis) (2). Revekai, Klepp, Rogaland 5.8.2003 (kontrollert med ring, teller ikke som nytt funn)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) (H). Grindøya, Tromsø, Troms 21.5.-14.6.2003 (første godkjente hekkefunn på fastlandsnorge)
 • Harlekinand (Histrionicus histrionicus) (7). Ervik, Stad, Selje, Sogn & Fjordane 23.8.-21.9.2003 (teller som samme individ som i 2002)
 • Steppeørn (Aqulia nipalensis) (6). Nesseby kirke, Nesseby, Finnmark 19.6.2003
 • Ørkenlo (Charadrius leschenaultii) (4). Nordhasslesanden, Farsund, Vest Agder 6.-10.5.2003
 • Kanadalo (Pluvialis dominica) (2). Røstlandet, Røst, Nordland 26.-30.9.2003
 • Spisshalesnipe (Calidris acuminate) (7). Kolnes, Sola, Rogaland 16.-21.11.2003, Gaulosen, Melhus og Trondheim, Sør Trøndelag 24.-25.6.2003
 • Franklinmåke (Larus pipixcan)(4). Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen, Oslo & Akershus 7.-9. og 11.7.2003
 • Kaspimåke (Larus cachinnans) (4). Tollboden, Fredrikstad, Østfold 30.12.2003, Skeieområdet, Hå og Klepp, Rogaland 16.-28.4.2003
 • Gulbeinmåke (Larus michahellis) (2). Gismerøya, Mandal, Vest Agder 30.-31.7.2003, Gismerøya, Mandal, Vest Agder 1.-10.9.2003
 • Hvitkinnsvartterne (Chlidonias hybridus) (8) . Horpestadvannet, Klepp, Rogaland 3.-5.6.2003
 • Mongolturteldue (Streptopelia orientalis) (3). Spildra, Meløy, Nordland 21.11.-31.12.2003 (første funn av underarten meena)
 • Linerle (Motacilla alba) Individer som viste karakterer til underarten personata (1). Nesheimsanden og Nordhasselsanden, Farsund, Vest Agder 15.11.2003 og ut året (første funn av denne underarten i Nord Europa).
 • Svartstrupesteinskvett (Oenanthe pleschanka) (10). Sangvik, Søgne, Vest Agder 9.-11.11.2003
 • Brunkinnskogtrost (Catharus ustulatus) (4). Utsira, Rogaland 12.-15.10.1999
 • Starrsanger (Locustella certhiola) (8). Hovland, Utsira, Rogaland 30.9.2003
 • Stripesanger (Locustella lanceolata) (7). Stormark, Fedje, Hordaland 15.10.2003
 • Eikesanger (Phylloscopus bonelli) (intill 7). Eigerøy fyr, Egersund, Rogaland 15.-16.9.2003 (Første funn som omhandler denne arten etter at bonellisanger ble splittet i to arter). Pågående revurderingsprosess vil avdekke eksakt status for artskomplekset Ph. bonelli og Ph. orientalis.
 • Halsbåndfluesnapper (Ficedula albicollis) (8). Sætre, Hurum, Buskerud primo mai 2002
 • Pungmeis (Remiz pendulinus) (9/10). Slevdalsvannet, Farsund, Vest Agder 29.6.2003
 • Rødhalevarsler (Lanius isabellinus) (10). Herdlevær, Øygarden, Hordaland 15.11.2003, Hemsila, Hemsedal, Buskerud 20.-21.9.2003
 • Ovnparula (Seiurus aurocapillus) (1). Beiningen, Karmøy, Rogaland 25.-27.10.2003
 • Hvitstrupespurv (Zonotrichia albicollis) (2). Røstlandet, Røst, Nordland 17.-28.6. og 19.-24.9.2003

Samtlige funn presentert over er plassert i kategori A. I tillegg er det godkjent flere interessante funn i kategori D-E som blir presentert her. For nærmere detaljer og de resterende kjennelsene henvises det til neste årsrapport som er under utarbeidelse.