Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKF-møtet i desember 2003

NSKF avholdt sitt årsmøte på Lista andre helgen i september. Det er gledelig å se at rapporteringsmengden fortsatt er stor, og totalt ble 379 saker tatt opp til behandling i løpet av helgen.

Av Vegard Bunes

Publisert 07.12.2003

Av disse stod 16 saker på avventing, mens resten er ordinære innkomne saker siden forrige møte. 79% (82% i fjor) ble godkjent, 8% (12% i fjor) ble ikke godkjent, 2% (1% i fjor) ble henlagt og 10% (5% i fjor) ble av ulike årsaker stående på avventing. Andelen godkjente funn er med andre ord fortsatt høy mens andelen ikke godkjente funn stadig går noe ned. Dette skyldes ikke at NSKF har senket kravene for godkjenning. Hovedårsaken til dette er trolig den stadig økende mengden digital dokumentering, samtidig som en økende bruk av NSKFs rapporteringsskjema medfører at kvaliteten på beskrivelsene er bedret. Den økte mengden saker på avventing skyldes primært at rapportørene ikke har levert kjent dokumentasjon ved beskrivelsen. Dette gjør det vanskelig for komiteen å gjennomføre en grundig vurdering av sakene, og flere saker er derfor utsatt eller satt på avventing. Vi minner også om at observasjoner med kjent dokumentasjon automatisk settes på avventing inntill dette foreligger NSKF. I denne sammenheng har ikke NSKF ressurser til å gjøre etterretningsarbeid på internett og lignende for å få inn dokumentasjon, uten vi anmoder rapportøren om å sende inn relevant dokument sammen med beskrivelsen. Fristen for innsending av saker direkte til NSKF er 1.februar neste år.

Følgende nye arter for landet (kategori A) ble godkjent på møtet:

  • Mongollo (Charadrius mongolus) Nærlandstranden, Hå, Rogaland 15. -17.7.2002
  • Kanadalo (Pluvialis dominica) Tjørveneset, Farsund, Vest Agder 5.6.2002
  • Furusanger (Phylloscopus orientalis) Røstlandet, Røst, Nordland 21.-22.9.2002
  • Hvitstrupespurv (Zonotrichia albicollis) Orkanger, Orkdal, Sør Trøndelag 25.6 –19.7.2002

Dette innebærer at den norske artslisten nå er oppe i 462 arter.

Følgende nye arter ble godkjent i kategori E:

  • Rødnebband (Anas erythrorhyncha) Lista fyr, Farsund, Vest Agder 7.7.2002
  • Kalkunkondor (Cathartes aura) Bodø, Nordland 7.6.2002
  • Savanneirisk (Serinus mozambicus) Utsira, Rogaland 3. – 4.8.2002
  • Gulstrupespurv (Emberiza elegans) Utsira, Rogaland 9.4.2000

Ny underart kategori A:

  • Vandrefalk (F. p. calidus) Håtangen, Hå, Rogaland 5. – 20.12.2001

Tre nye arter på rapporteringslisten

Disse er dvergterne (Sterna albifrons), rovterne (Sterna caspia) og fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus). Dvergterne og rovterne har lenge vært aktuelle for listen da de viser en marginal forekomst i Norge. Begge artene tas inn f.o.m. 2004 slik at funn etter 1.1.2004 skal sendes inn til vurdering. Fuglekongesanger ble nylig tatt ut av listen. Et enstemmig NSKF mener dette var en forhastet beslutning. Arten er derfor tatt inn på listen med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at funn i perioden 2001-2002 også skal sendes inn til vurdering. Komiteen besluttet også å utarbeide et forslag til retningslinjer på kriterier for arters tilhørighet til rapporteringslisten.

Kandalo
Kanadalo (Pluvialis dominica) på Tjørveneset i Farsund, Vest Agder 5. juni 2002. Første funn i Norge. FOTO: Gunnar Gundersen