Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Jostein Sandvik er nytt æresmedlem i NOF!

NOFs tidligere generalsekretær Jostein Sandvik ble på landsmøtet i år utnevnt som nytt æresmedlem i foreningen. En idealisme og innsats som går langt utover det man kan forvente seg av en ansatt er begrunnelsen. Jostein var den sentrale personen bak oppbyggingen av et sekretariat i Sør-Trøndelag.

Av Magne Myklebust & Ingar Jostein Øien

Publisert 03.05.2007

Det var en overrasket og lettere rørt Jostein Sandvik som fikk overrakt beviset for sitt æresmedlemskap i NOF på landsmøtet 28.4 av avtroppende styreleder Jann-Oskar Granheim.

Jostein Sandvik har siden tidlig ungdom vært en ivrig ornitolog. Han startet sitt arbeid i NOFs første kontorlokaler i Innherredsveien i Trondheim i 1987. Jostein Sandvik var den gangen NOFs eneste ansatte og hadde tittelen organisasjonssekretær. Jostein var organisasjonssekretær og senere generalsekretær over en tidsperiode hvor NOF ble bygget opp til å være en slagkraftig fuglevernorganisasjon med et eget sekretariat. Under Josteins ledelse ble det frivillige apparatet i NOF grundig involvert, og etter som et stadig voksende sekretariat trengte større plass skiftet NOF-kontoret lokaler til Olav Trygvasonsgate, via Elvegata og senere til eget hus i Klæbu hvor sekretariatet lå i nærmere 10 år. Jostein Sandvik var utvilsomt den mest sentrale personen i oppbyggingen av sekretariatet til Norsk Ornitologisk Forening.

Jostein Sandvik la ned en innsats som gikk langt utover den jobben han var lønnet for å gjøre, og han la ned en svært stor idealistisk innsats for organisasjonen. Store deler av 1990-tallet besto av perioder med trange økonomiske kår for NOF. Dårlig likviditet var et ord alle måtte lære å forholde seg til. Det skulle stor idealisme til for en familiemann å beholde NOF som arbeidsplass i tiden da lønna måtte komme måneder på etterskudd og viktige deler av NOFs virksomhet, som f. eks. utsending av Vår Fuglefauna, ble tatt med hjem og utført sammen med familien på kveldstid. Både NOF-Salg og Fuglevakta var arbeidsoppgaver som ofte måtte utføres etter «endt» arbeidstid.

Jostein sin gode innsats for NOF har hele tiden vært preget av et stort engasjement og mye idealisme. Også etter at han sluttet i NOF og gikk over i en ny og krevende jobb i Statens Naturoppsyn (SNO) i Trondheim har han vært en viktig og aktiv støttespiller for NOF. Mange oppdrag har NOF utført for SNO med Jostein som oppdragsgiver. I dag er Jostein fortsatt å finne blant våre ivrigste frivillige når det gjelder å organisere og gjennomføre lokale fuglevernprosjekter i beste NOF-ånd. Han er for tiden aktiv som prosjektleder i fargemerking av trane og i overvåkingsprosjektet på hønsehauk i Sør-Trøndelag.

Jostein Sandvik og Jann-Oskar Granheim
En streketsning (originalgrafikk) med motiv av fossekall laget av Viggo Ree ble overrakt Jostein Sandvik (t.h.) i forbindelse med at han ble utnevnt som æresmedlem på NOFs landsmøte på Jæren. Avtroppende styreleder Jann-Oskar Granheim overrakte kunstverket. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten