Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs landsmøte og 50 års-jubileum ble en suksess

Hele 84 deltakere hadde tatt turen til NOFs landsmøte og 50 års-jubileum på Jæren. Ny styreleder i NOF er Alv Ottar Folkestad, som nå går inn i sin tredje periode i vervet. Etter landsmøtet fulgte en jubileumsfest som ble høyst minneverdig for de mange frammøtte!

Av Magne Myklebust

Publisert 04.05.2007

NOF valgte naturlig nok Jæren som arrangementssted for landsmøtet i sitt jubileumsår. Det var på Revtangen at sju av våre stiftere var samlet 2.-8. september 1956, bl.a. for å diskutere spørsmålet om organisering og aktivisering av landets fugleinteresserte. Et direkte resultat av denne samlingen var stiftelsesmøtet til Norsk Ornitologisk Forening i Oslo 8. mai 1957.

Selve landsmøtet ble lørdag 28. april ledet på en ryddig måte av dirigent Helge Holand. Landsmøteinnkallingen ble godkjent, og det samme gjaldt årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2005 og 2006. Det ble foreslått å overføre kr. 100 000 fra NOFs overskudd til Svein Haftorns Minnefond (se nedenfor), men en votering resulterte i at avgjørelsen om dette ble overlatt til det nye sentralstyret.

Under godkjenning av langtidsplaner ble det debatt om revidering av Strategisk Plan skulle rotfestes til sekretariatet eller Sentralstyret. Det ble etter votering flertall for å rotfeste dette arbeidet til sekretariatet, der generalsekretæren skal lede arbeidet. Den forrige Strategiske Plan ble laget i 1999 og har behov for oppdatering.

Det var ikke foreslått endringer i kontingenten, dette ble enstemmig støttet av landsmøtet.

Valget ble raskt gjennomført, da det ikke var motkandidater verken til ledervervet eller de to ledige plassene som sentralstyremedlemmer. Alv Ottar Folkestad går på sin tredje periode som styreleder i Norsk Ornitologisk Forening, og de to nye sentralstyremedlemmene er Edvin Thesen (Sør-Trøndelag/Rogaland) og Rune Aae (Østfold). Fra tidligere sitter Per Stensland (Oslo & Akershus) og Kjetil Mork (Sogn & Fjordane) i sentralstyret, og har to år igjen av sine perioder. Som varamedlemmer ble Per Nøkleby (Hedmark) og Ellen Tove Andreassen (Oslo & Akershus) valgt inn.

Det ble ikke fremmet noen landsmøtesaker til landsmøtet, men derimot to orienteringssaker. Svein Haftorns minnefond er opprettet, og det står nå kr. 50 000 på fondets konto. Fondsstyrets leder, Svein Karlsen, fortalte om fondet, og kunne berette at arbeid blant barn og unge ville bli en prioritert oppgave å støtte. Videre hadde han også med en hilsning fra Direktoratet for naturforvaltning som donerte kr. 50 000,- til Svein Haftorns minnefond.

Jann-Oskar Granheim kunne avslutningsvis på landsmøtet fortelle om eventuelle endringer av NOFs organisasjonsstruktur. Dette er et arbeid som kun er i startgropa, men som har sin bakgrunn i manglende oppslutning om Landsstyret fra fylkesavdelingene. En optimalisering av organisasjonsstruktur skal gi bedre informasjonsflyt mellom leddene i NOF, og således skape en mer effektiv og slagkraftig organisasjon. Hvordan dette skal oppnås er det for tidlig å gå inn på, men Granheim nevnte at dette kunne være en idé å operere med regioner istedenfor fylkesavdelinger.

Det ble holdt en rekke interessante foredrag denne helgen som supplerte selve landsmøtet. Kanskje var Arne Moksnes sitt artige og folkelige foredag om Årets Fugl – gjøken –et høydepunkt blant mange gode foredrag. Trond Vidar Vedums foredrag om damprosjektet på Hedmark vitnet om et naturvernengasjement som savner sitt sidestykke i NOF. Det NOF-miljøet på Hedmark har fått til her er det bare å ta av seg hatten for! Jon Atle Kålås sitt foredrag om den nye rødlista var det mange som ventet spent på, og det var da også en del debatt i etterkant av foredraget om hvilken rolle NOF kunne og burde ha i en slik prosess.

Lørdag kveld var det jubileumsfest og 50 års-feiring i Norsk Ornitologisk Forening – et arrangement som ble uforglemmelig for de mange NOFere som var tilstede. Det var en historisk høytidsstemning som bredte seg i salen når Bjørn Geirr Harsson snakket om stiftelsesmøtet i Oslo 8. mai 1957. Sammen med tre kamerater syklet han denne dagen fra Nordstrand til Universitetet på Blindern, og det ble et sterkt inntrykk for kameratgjengen å møte konservatorene og fagbiologene som tok initiativet til å stifte foreningen. Harssons meget interessante innlegg fikk følge av to andre som også har vært medlem av NOF siden starten. Både Jostein Grastveit og Alv Ottar Folkestad kan feire 50 år som medlemmer, og påtroppende styreleder skapte god stemning i salen med sin historie om da han plasserte en kanarifugl i fangstnettet til en uvitende kamerat. Det ble også hilsener fra SABIMA og BirdLife International ved henholdsvis Christian Steel og Peter Johan Schei. Historiene og beretningene til Viggo Ree og Roar Solheim var også klassikere som vil bli husket.

På søndag var det duket for busstur og ekskursjon til Orrevannet, Revtangen og Jærstrendene. Paul Terje Haarr fortalte om driften av Revtangen Ornitologiske Stasjon, hvor han selv bidrar på dugnadsbasis. Bilder av deltakerne ble naturligvis tatt foran hytta på Revtangen, det var jo her stifterne av NOF ble fotografert i september 1956. En høyst vellykket helg for deltakerne fikk sin avslutning i Harvelandsvatnet på Sola – hvor Norges andre purpurhodeand kunne beskues etter å ha blitt oppdaget dagen før.

Alv Ottar Folkestad
Vår nye styreleder Alv Ottar Folkestad taler på jubileumsfesten. Folkestad går på sin tredje periode som styreleder! FOTO: Ingar Jostein Øien
Peter Johan Schei
Styrelederen i BirdLife International - Peter Johan Schei - holder et innlegg på NOFs landsmøte. FOTO: Ingar Jostein Øien
Jærstrendene
Søndagens ekskursjon til Jærstrendene ble en suksess. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten