Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

EuroBirdPortal i ny drakt

EuroBirdPortal - portalen som samler og viser data fra de aller fleste rapportsystemene i Europa, kom i dag ut i ny og oppdatert utgave. Nå visualiseres fuglenes bevegelser i hele Europa på en måte som aldri er blitt gjort før.

Av Frode Falkenberg

Publisert 18.12.2017

I dag slipper EuroBirdPortal (EBP) en ny versjon av sin nettside. For de som ikke kjenner portalen, så er målet bak å sette sammen data som er innsamlet gjennom ulike rapportsystemer for fugl i Europa, for å beskrive endringer over tid i fuglenes utbredelse både i tid og sted. Det kan være sesongmessige endringer i utbredelse, trekkmønster eller fenologi.

Data fra Norge er tilrettelagt av NOF og Artsdatabanken og stammer fra rapportsystemet Artsobservasjoner. Applikasjonen viser utbredelsesmønster til 105 forskjellige fuglearter, og benytter ni forskjellige artskart og klimatiske variabler. Det er mulig å sette opp to animerte kart mot hverandre, hvilket gir hele 30 millioner forskjellige kombinasjoner man kan velge fra.

Den nye versjonen har også fått nytt design, noen nye funksjoner (zooming på kart og embeddingfunksjoner), og blitt oppdatert med 40 millioner nye fugleobservasjoner samlet inn i 2016. Portalen viser nå animerte kart gjennom året for 105 forskjellige fuglearter med data for sju år. 


Tårnseilerens forekomst i Europa gjennom 2016 visualisert på EuroBirdPortal.

Om

EBP er et prosjekt gjennom "the European Bird Census Council" (EBCC), som er utviklet gjennom et partnerskap mellom 81 institusjoner fra 29 forskjellige land. Minst 100 000 fuglekikkere sine data blir brukt! 

EuroBirdPortal