Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Miniseminar om NOFs faunistiske arbeid

Hvordan kan NOF optimalisere innsamlingen av faunistiske data? Bør dagens rapporteringsstruktur til LRSK’ene i de ulike fylkene ensrettes og nettbaseres? Disse og beslektede spørsmål skal diskuteres når NOF inviterer LRSK’ene, NFKF og NSKF til et miniseminar om NOFs faunistiske arbeid 27.-28. oktober i år.

Av Magne Myklebust

Publisert 21.06.2007

Det er utvilsomt en tidkrevende affære å lage rapporter for NOFs faunistiske komitéer enten det er på regionalt (LRSK) eller nasjonalt nivå (NFKF/NSKF). For mange aktive feltornitologer er det også tidkrevende å skrive beskrivelser som skal sendes inn til de ulike komitéene. Alt er frivillig arbeid, og resultatet i mange fylker er at man er ganske kraftig forsinket med både publisering av årsrapporter og innrapportering av observasjoner til LRSK. Det er ikke uten grunn at NFKF nylig har publisert sin 2002-rapport! Det er faktisk umulig for komiteen å komme lenger enn dette så lenge mange av de sentrale LRSK’ene er ganske så forsinket i sitt arbeid. Det er i grunnen litt merkelig at det har blitt slik i Norge, løfter man blikket over til Sverige ser man at svenskene publiserer sine fauna-rapporter året etter observasjonsåret! Det er derfor ingen grunn til at man ikke skal få til noe tilsvarende i Norge.

I dagens nettbaserte verden bør det være mulig å optimalisere innrapportering til LRSK samt saksbehandling i LRSK. Det synes å eksistere et behov for en nettbasert database på nasjonalt nivå som forenkler innrapporteringen for observatørene. Svenskene har sin «Svalan», og behovet for en tilsvarende norsk løsning er tilstede. På miniseminaret til høsten vil en ansatt fra Artsdatabanken i Sverige komme for å presentere «Svalan».

Et tema som også må opp til debatt er nivået for kvalitetssikring: Mister LRSK’ene mange gode funn fordi for mange arter skal beskrives? Mange aktive feltornitologer gir uttrykk for at de synes det er sløsing med tid og ressurser å lage beskrivelser på en del arter de har demonstrert gjennom flere år at de er i stand til å artsbestemme. En kvalitetssikring må man naturligvis ha, men skal LRSK-rapportene bli gode og dekkende er det helt nødvendig at LRSK’ene ikke legger lista for høyt her.

Seminaret er tenkt som et internt seminar for LRSK, NFKF og NSKF. En representant for hvert LRSK vil bli invitert til seminaret, og representanter fra NFKF og NSKF vil også bli invitert. Invitasjoner vil bli sendt ut ganske raskt til komiteene, og vi tar sikte på å snekre sammen et ferdig program for seminaret i løpet av august måned. Lørdag 27. oktober vil bli en «intern» NOF-dag der NOFs sekretariat og komitéene skal møtes, søndag 28. oktober tar vi sikte på å slippe til eksterne aktører fra f.eks. SABIMA samt den svenske og norske Artsdatabanken. Den norske Artsdatabanken støtter seminaret økonomisk.

Myrsanger
Myrsangeren har i år 2007 hatt en forekomst som trolig savner sitt sidestykke i Norge. Fuglen på bildet er fanget inn for ringmerking på Mølen 2. juni i år, og er en del av den store influxen av arten. Gjennom LRSK'enes årsrapporter har NFKF foreløpig klart å holde en oversikt over myrsangerbestandens sterke ekspansjon i Norge. Rapporteringsgraden varierer imidlertid mye fra fylke til fylke, og kan helt klart bli bedre for denne og mange andre arter. FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten