Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Rapportering til NSKF

Norges sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) har som hovedoppgave å sammenstille årlige rapporter over sjeldne fugler som er observert i Norge. Rapportene baseres på beskrivelser som sendes inn av observatørene. Dessverre har rapporteringsgraden vært fallende de siste årene.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 05.09.2007

Dette på tross av at interessen for feltornitologi og sjeldne arter neppe har vært større noen gang tidligere. I håp om at flere observatører skal bidra med sine observasjoner har NSKF utarbeidet excellister over funn som pr. 1. september 2007 ikke var sendt inn. Disse listene er basert på funn som er rapportert på BombeVarsleren og www.fugler.net og er ikke nødvendigvis komplette. Vårt håp er at alle som har sett en "NSKF-art" de siste seks årene vil gå inn å sjekke i disse listene om observasjonen ennå ikke er rapportert.

Vanligvis er det hovedobservatøren(e) som lager beskrivelser, men i de tilfellene der det ikke er gjort oppfordrer vi alle som har sett de(n) aktuelle fuglen(e) om å lage sin egen beskrivelse og sende inn. Det er bedre med en beskrivelse for mye enn en for lite! Der vi har funnet dokumentasjon på Internett er det laget en link til denne i excelarkene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det må hentes inn tillatelse fra fotografene for å bruke disse bildene i beskrivelser. Hvis noen finner funn på listene som av en eller annen grunn er trukket, eller ikke vil bli sendt inn er vi også interessert i å få tilbakemelding om dette.

NSKF vil også oppfordre alle observatører til å sende inn sine observasjoner fortløpende istedenfor å vente til slutten av året. Det vil gi en bedre arbeidssituasjon for komiteen, og (de ivrigste) observatørene slipper å sitte med en stor bunke saker som skal beskrives ved slutten av året. NSKF er også meget interessert i å få tilbakemeldinger og gode tips til hvordan rapporteringen kan forenkles.

Glem heller ikke å rapportere inn til de forskjellige LRSKene.

NSKF hovedside

Ørkensteinskvett
Denne ørkensteinskvetten fra Jæren i november 2005 er rapportert inn til NSKF, men dessverre er det mange andre spennende funn som ikke har blitt sendt inn. FOTO: Kjell Mjølsnes

Kommentér nyheten