Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF søker prosjektmedarbeidere

NOF er utførende institusjon for fugleregistreringene i DNs TOV-E-prosjekt (Terrestrisk overvåking-ekstensiv). Vi søker prosjektmedarbeidere til et mindre, avgrenset prosjektengasjement som ansvarlig for fugleregistreringene i fylkene BU, VF, TE, AA, VA og RO i dette overvåkingsprosjektet.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 26.09.2007

Prosjektet er allerede startet opp i alle disse fylkene, og arbeidsoppgavene vil bestå i å skaffe nye deltakere når noen slutter, samle inn alle skjema fra deltakerne og kvalitetssikre disse, samt veilede deltakere og informere om prosjektet. Arbeidsomfang og kjøreutgifter tilsvarer kr 15.000 – 20.000. Arbeidet i engasjementene vil bli veiledet og underlagt prosjektleder Magne Husby, som kan kontaktes på tel. 74022743 / 4815311, men helst på e-post: magne.husby@hint.no) for ytterligere informasjon, og innlevering av søknad.

Mer om TOV-E

Kommentér nyheten