Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte i oktober 2007

NSKF avholdt årets andre møte på Kvitsøy i Rogaland i helgen 19. til 21. oktober. I løpet av helgen ble 158 ordinære saker behandlet. Av disse ble 83 % godkjent, 8 % ble ikke godkjent og 9 % ble satt på avventing. Meget god foto- og videodokumentasjon må ta æren for den uvanlig høye andelen godkjente funn.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 04.11.2007

I tillegg til de ordinære sakene ble 18 saker som har ligget på avventing tatt opp til ny vurdering og ferdigbehandlet. Av disse ble 61 % godkjent, 33 % ikke godkjent og 6 % henlagt. Blant de underkjente funnene må denne gangen glente trekkes frem. Flere funn måtte underkjennes pga. mangelfulle og svært kortfattede beskrivelser. Selv om denne arten er relativt enkel å identifisere stilles det fremdeles krav til at alle relevante kjennetegn for å utelukke forvekslingsarter som svartglente og sivhauk beskrives. Blant de totalt 162 sakene som ble ferdigbehandlet på møtet ble det godkjent en ny art, en ny underart og en ny hybridkombinasjon for landet:

  • Svarthetteparula (Dendroica striata) 1K M Reve, Klepp, RO 2.-12. november 2006
  • Gråstrupedykker (Podiceps grisegena holboelli) 2K+ skutt Træna, NO 28. januar 1949 (kategori B)
  • Skjeand (Anas clypeata) x blåvingeand (A. discors) 2K+ M Åheim, Vanylven, MR 7.-9. juni 2003
Av andre godkjente funn kan nevnes (funnummer i parentes):
  • Japanstormsvale (Oceanodroma monorhis) 2K+ Hernyken, Røst, NO 13. august 2006 (3. funn)
  • Brakksvale (Glareola pratincola) 2K+ Slettnes, Gamvik, FI 21. juni - 16. juli 2006 (5. funn)
  • Flekksnipe (Actitis macularius) 2K+ Bogadalen, Bindalen, NO 27. juni 2007 (7. funn)
  • Isabellasteinskvett (Oenanthe isabellina) 1K+ Utsira, RO 16. oktober 2003 (4. funn)
  • Gråhodespurv (Emberiza spodocephala) 2K F Reve, Klepp, RO 18. juli 2005 (2. funn, kategori D)

I tillegg ble det godkjent blant annet ni funn av egretthegre og åtte funn av svartehavsmåke. Revurderingen av alle funn av «dvergspottesanger» ble ferdigstilt, og for «bonellisanger» gjenstår kun ett funn.

Utover behandling av innkomne rapporter ble det også tatt opp enkelte andre saker relatert til NSKFs arbeid, blant annet videre fremdrift med revurdering av eldre funn. Bjørn Olav Tveit deltok som nytt medlem i komiteen etter at Nils Helge Lorentzen gav seg etter lang tjeneste etter vårmøtet. Neste NSKF møte er planlagt avholdt i løpet av våren 2008.

NSKF hovedside

Svarthetteparula
Landets første svarthetteparula (Dendroica striata) holdt seg på Jæren første halvdel av november 2006. FOTO: Fredrik Kræmer

Kommentarer til nyheten (1)