Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tidsskriftet Fuglevennen er tilgjengelig på nettet

Alle utgivelser av tidsskriftet Fuglevennen fra 2004, 2005 og 2006 er nå tilgjengelig på www.fuglevennen.no! Fuglevennen har vært en stor suksess, og har i dag ca. 4 000 medlemmer. Svært mange skoler og barnehager har spørsmål rundt dette med fuglefôring og fuglekasser, og disse vil nå få enklere tilgang til kunnskapen.

Av Morten Ree

Publisert 13.11.2007

I Norge har det i mange årtier vært populært å henge opp fuglekasser og drive med vinterfôring av småfugler. Derfor var det på høy tid at Norsk Ornitologisk Forening i 2004 satset mot denne store gruppen av «hobbyornitologer» ved å presentere bladet Fuglevennen. Behovet for dette var absolutt tilstede, og allerede første året var medlemstallet opp i 1 300. I dag har vi ca. 4 000 medlemmer, og blant disse finner vi ca. 300 barneskoler og mange barnehager representert.

Det er morsomt å se at skoleverket legger opp til et økende antall aktiviteter hvor læren om natur og miljø står sentralt, herunder også aktiviteter knyttet opp mot fugler. Vi har oppfordret både barnehager, skoler og privatpersoner til å etablere fôringsplasser og fuglekassefelt i sine nærområder, og bladet Fuglevennen har gitt gode råd og tips til disse aktivitetene. For å øke tilgjengeligheten til denne kunnskapen har vi nå valgt å legge ut tidsskriftet Fuglevennen på internett. Det er lagt opp til en forsinkelse på ett år slik at de siste to hefter ikke blir lagt ut før året etter de kommer ut.

Her finner du heftene

Fuglevennen
Fuglevennen har tidligere kun vært tilgjengelig i papirutgave, men kan nå lastes ned som PDF-filer fra Fuglevennens nettside.

Kommentarer til nyheten (3)