Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Svalan kommer til Norge!

Høstens faunistiske seminar på Stjørdal avslørte at noe var i emning med hensyn til en nasjonal database for innrapportering av fugleobservasjoner. I løpet av et halvt år kan systemet allerede være en realitet. Nå skal det overveldende svenske verktøyet «Svalan» komme i norsk utgave!

Av Frode Falkenberg (Artsdatabanken)

Publisert 21.12.2007

Allerede sommeren 2000 lanserte den svenske ArtDatabanken sitt fuglerapporteringssystem på Artportalen, som på folkemunne kalles «Svalan». Rapporteringssystemet er utviklet av ornitologer, og har i dag en helt sentral plass i Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) sitt faunistiske arbeid. Det var også SOF som i sin tid ønsket at denne databasen ble opprettet. I dag er fugledelen av artsportalen.se et samarbeid mellom ArtsDatabanken og SOF.

Tre millioner funn i 2007!

Artportalen i Sverige har formelig tatt helt av. Det har vært en kraftig økning i innlagte data hvert eneste år, og summen på fugleobservasjoner fra 2007 nærmer seg i skrivende stund tre millioner! Alle avifaunistiske rapporter i SOF-regi, både nasjonale og regionale, lages med utgangspunkt i data fra rapportsystemet.

Kvalitetssikring og komitearbeid

På samme måte som i Norge har svenskene faunistiske komiteer på ulike plan som skal kvalitetssikre observasjoner. Alle komiteene har integrert sine rapporteringslister i systemet. Når en rapportør legger inn et funn som krever beskrivelse, vil man automatisk få beskjed om hva som kreves av dokumentasjon. Når rapporten skrives inn digitalt, vil den gå direkte til riktig komite. Kvalitetssikringen foregår også i stor grad online, og i de fleste tilfellene behandles funn veldig raskt.

Muligheter

Som nevnt genereres hovedinnholdet i årsrapportene fra søsterorganisasjonene til NSKF, NFKF og LRSK i Sverige av rapportsystemet. I dag publiseres alle de svenske avifaunistiske rapportene året etter observasjonene har blitt gjort, mye på grunn av at arbeidsbelastningen for å lage en fullstendig rapport har blitt usedvanlig liten. Sverige er i dag et prakteksempel på hvordan rapportering og publisering kan gjennomføres på en smidig og samtidig robust måte.

I dag er ”Svalan” en tjeneste som har over 8000 frivillige rapportører. Nøkkelen til suksessen er et enkelt grensesnitt, gode håndtering av data og visninger av resultater, samt et system som setter brukeren i sentrum. I tillegg til at man kan hente ut sine egne artslister (for et år, totalt og geografisk) og gallerier, kan man finne tilsvarende kommuner og fylker. Rapportsystemet har blitt en viktig ressurs for SOF, men også for alle andre som søker informasjon om artsmangfold i Sverige. En rapport blir generert hvert sekund på ”Svalan”, og mer enn 23 millioner rapporter er hentet ut i 2007! Det er enkelt å tilpasse visninger av data på andre nettsteder. I Sverige tilpasser fylkes- og lokallag visninger av resultater i rapporteringssystemet på sine egne nettsteder. Et eksempel på hvordan det kan se ut ser du på: www.kustobsar.se. De samme eksportmulighetene vil selvsagt også gjelde for den norske versjonen.

Utviklingsarbeid

Norsk Ornitologisk Forening er en av fem interesseorganisasjoner som er med på å utvikle det ferdige norske produktet. Når det gjelder ”Svalan”, altså den delen av artportalen som dreier seg om fugler, er NOFs rolle helt avgjørende for at systemet skal bli optimalt. I januar skal Artsdatabanken og interesseorganisasjonene møtes igjen for å diskutere momenter rundt det kommende rapportsystemet i Norge. Om alt går i orden håper vi på en lansering i løpet av første halvår i 2008.

På lenka nedenfor finner du det svenske rapportsystemet som det nå blir laget en norsk versjon av. Ta en titt og prøv ut de mange funksjonalitetene og visningene som finnes.

Artsportalen i Sverige (fugler)

Fjæreplytt
Med funksjonaliteten i det nye rapporteringssystemet kan man hente ut oppdaterte data og kart om vinterforekomsten til f.eks. fjæreplytt. FOTO: Frode Falkenberg
Amursvale
Arter som må behandles av NOF sine komiteer, slik som denne amursvala, rapporteres direkte til nettsiden og kvalitetssikringen kan gjennomføres umiddelbart. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (11)