Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Stilling som generalsekretær i NOF lyses ut på nytt

På grunn av at nåværende generalsekretær, Inge Hafstad, har takket ja til et tilbud om fast stilling som rådgiver hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag, er stillingen som generalsekretær i NOF ledig med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 1. april 2008.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 10.03.2008

Generalsekretæren er NOFs daglige leder og er øverste leder for alle ansatte i NOF. Vedkommende er ansvarlig for den daglige driften av NOF innenfor de politiske, naturfaglige, økonomiske og organisatoriske rammer som blir gitt av foreningens styrende organer. Han/hun skal påse at foreningens virksomhet drives innenfor gjeldende lover og bestemmelser, og at offentlige bevilgninger, gaver og tilskudd blir brukt i tråd med forutsetningene. Generalsekretæren er sekretær for landsmøtet, landsstyret og sentralstyret og forbereder møtene i disse organene. Generalsekretæren skal også bidra til at det foregår en løpende kommunikasjon og koordinering mellom foreningen, fylkesavdelingene og lokallagene. Generalsekretæren er ansvarlig for personalledelse og koordinering av oppgaver på sekretariatet, og er ansvarlig for økonomistyring og budsjettering.

NOF søker en person med lederkompetanse, samt erfaring innen naturforvaltning og økonomistyring. Det er ønskelig med høyere utdanning innen biologi/naturforvaltning (hovedfag eller tilsvarende) med gode evner til samarbeid, konfliktløsning, skriftlig og muntlig framstilling samt nøyaktig og selvstendig saksbehandling. Personen må være sterkt engasjert i NOFs arbeid, og det er fordelaktig med et godt utviklet nettverk innen organisasjonen. Vedkommende må kunne kommunisere med media.

Vi tilbyr:

  • Stillingen er en fireårig åremålsstilling, med mulighet til forlengelse.
  • Prøvetiden er på seks måneder.
  • Stillingen er innplassert i Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 58-64 (bto. kr 424.000 – 474.200 pr. år) avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonstrekk.

Søkere bes om å skrive en kortfattet elektronisk søknad på maks 2 sider, samt vedlegg egen CV. Søknad og CV sendes til nof@birdlife.no. Alternativt kan søknad og CV sendes pr. post til Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30B, 7012 Trondheim.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad tlf. 70 01 76 17, mobil: 94 31 60 64.

Søknadsfrist: 1. april 2008

Kommentér nyheten