Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte i april 2008

NSKF hadde årets første samling i Spania en uke i april. I løpet av uken ble 124 ordinære saker behandlet. Andelen godkjente funn har aldri vært større, noe som nok en gang kan tilskrives den høye andelen dokumenterte funn og grundige beskrivelser.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 08.05.2008

NSKF var på langtur i forbindelse med årets første møte. Et kombinert møte og studietur har lenge vært diskutert og i år kunne det endelig realiseres ved hjelp av egenandel og uttak av feriedager. Møtet ble avholdt ved Tarifa i Spania fra 5. til 12. april. I løpet av uken ble 124 ordinære saker behandlet. Av disse ble hele 94 % godkjent, 4 % ble satt på avventing og kun 2 % ble ikke godkjent. Andelen godkjente funn har aldri vært større, noe som nok en gang kan tilskrives den høye andelen dokumenterte funn og grundige beskrivelser.

I tillegg til de ordinære sakene ble 17 saker som har ligget på avventing tatt opp til ny vurdering og ferdigbehandlet. Av disse ble 53 % godkjent, 29 % ikke godkjent og 18 % henlagt. Blant de totalt 136 sakene som ble ferdigbehandlet på møtet ble det godkjent to nye arter for landet:

  • Keiserørn (Aquila heliaca): 4K+/5K+ diverse lokaliteter, Hå, Bjerkreim & Eigersund, RO 18. februar - 21. mars og 13. november 2007 - 4. mars 2008
  • Hvitpannevarsler (Lanius nubicus): 2K F Utsira, Utsira, RO 2.-15. oktober 2006

Av andre godkjente funn kan nevnes (funnummer i parentes):

  • Kanadalo (Pluvialis dominica): Ad. M Røstlandet, Røst, NO 15.-19. juli 2006 (4. funn)
  • Kanadahettemåke (Larus philadelphia): Ad. Midtsand, Malvik, ST 15. april 2006 (8. av totalt 9 funn)
  • Gulbeinmåke (Larus michahellis): Ad. Gismerøya, Mandal, VA 24. august 2003 (5. av totalt 9 funn)
  • Stripesanger (Locustella lanceolata): sy. M Valøy, Meløy, NO 1.-16. juli 2007 og sy. M Rodal, Halsa, MR 13.-30. juli 2007 (8. og 9. funn)
  • Sultansanger (Sylvia crassirostris): 2K M rm. Halten, Frøya, ST 12. august – 9. september 2006 (2. funn)

NSKF fortsetter prosessen med revurdering av eldre funn. Ved møtet i Spania ble revurderingen av alle funn av ”bonellisanger” ferdigstilt. Revurdering av tidligere aksepterte funn av snøspurv av underarten vlasowae ble også gjennomført med det resultat at underarten strykes fra den norske listen. I løpet av møteuken kom vi også i gang med revurdering av tidligere godkjente funn av ørnvåk, amerikagråmåke og vårfunn av hanner av svartstruper tilhørende den østlige underartsgruppen. Revurderingene av tidligere godkjente funn av disse artene ble påbegynt i sammenheng med flere saker som ligger på avventing. Dette for å få en mest mulig lik saksbehandling. Utover disse artene har NSKF satt opp en nokså omfattende liste med revurderinger som vil bli påbegynt fortløpende.

En endring på rapporteringslisten ble vedtatt; sabinemåke tas ut av listen fra og med 1. januar 2008. For mer informasjon om dette se egen sak lenger ned på siden. Utover dette ble mye tid også viet diskusjoner rundt effektivisering av arbeidet i komiteen og NSKF ser med forventning frem til lanseringen av www.artsobservasjoner.no (lansert 5. mai 2008). Forhåpentligvis vil dette forenkle arbeidet både for komiteen og rapportørene samtidig som behandlingstiden for hver enkelt sak reduseres. Vi oppfordrer derfor alle rapportører til å støtte opp om dette systemet når det lanseres senere i vår.

Et av hovedpoengene med å legge møtet til Spania var selvfølgelig muligheten for å studere mange av de aktuelle artene i felt. Dette var en ubetinget suksess for blant annet gulnebblire, gulbeinmåke, amursvale, svartstrupe, sørnattergal og eikesanger, alle arter hvor vi hadde ”vanskelige” saker oppe til vurdering på møtet. Andre arter som har potensial for å dukke opp i Norge, slik som for eksempel iberiagransanger, måtte også finne seg i å bli studert. I tillegg ble det også tid til å nyte det omfattende trekket over Gibraltar-stredet og i nærområdene. En mer utfyllende rapport fra turen kommer i Vår Fuglefauna.

Neste NSKF møte vil bli avholdt på senhøsten, da i mer hjemlige omgivelser. Husk derfor på å sende inn dine saker i god tid før dette.

Keiserørn
En subadult keiserørn ble sett i flere kommuner sør i Rogaland både seinvinteren 2007 og den påfølgende vinteren 2007/2008. Dette er det første funnet av denne eksklusive ørnearten i Norge. FOTO: Gunnar Gundersen

Kommentér nyheten