Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ledig stilling som regionansvarlig i TOV-E

Norges fuglefauna er i stadig endring, og gjennom TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) forsøker NOF å fange opp nettopp denne dynamikken. Kunne du tenke deg en liten delstilling som regionansvarlig i TOV-E for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane?

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 17.09.2008

En liten delstilling som regionansvarlig for fylkene RO, HO og SF i overvåkingsprosjektet TOV-E (Terrestrisk overvåking – ekstensiv) er ledig. Prosjektet er allerede startet opp i alle disse fylkene, og arbeidsoppgavene vil bestå i å skaffe nye deltakere når noen slutter, få inn alle skjema fra deltakerne og kvalitetssikre disse, samt veilede deltakere og informere om prosjektet. Arbeidsomfang (lønn) og dekning for kjøreutgifter tilsvarer til sammen kr 15.000 – 20.000. Arbeidet vil bli veiledet og underlagt prosjektleder Magne Husby, som også kan kontaktes (74022743/48153114/magne.husby@hint.no) for ytterligere informasjon. Søknadsfrist 10. oktober.

Gulspurv
Gjennom prosjektet TOV-E har vi muligheten til å følge bestandsendringene til gulspurv (bildet) og de øvrige norske hekkefuglene. FOTO: Kjetil Aadne Solbakken

Kommentér nyheten