Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte på Jæren i januar 2009

Årets første NSKF-møte ble avholdt på Jæren 23.-25. januar. I løpet av helga ble 229 saker behandlet. Av disse ble 84 % godkjent, 7 % ble satt på avventing og 9 % ble ikke godkjent. Det foreligger godkjente funn av sjeldne arter som purpurhodeand, ringnebbdykker, rødstrupesnipe og mongolturteldue.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 09.02.2009

Det ble ikke godkjent noen nye arter, underarter eller hybridkombinasjoner for landet på dette møtet. En rekke interessante funn ble likevel godkjent. Blant annet kan følgende nevnes:

  • Purpurhodeand (Aythya affinis): Ad. hann Harvalandsvatnet, Sola, RO 28.-29. april 2007 (2. funn)
  • Ringnebbdykker (Podilymbus podiceps): Ad. Orrevatnet, Klepp, RO 21.-23. april 2007 (4. funn)
  • Rødstrupesnipe (Calidris ruficollis): Ad. Orreosen, Klepp, RO 27.-29. juni 2007 (3. funn)
  • Gulbeinmåke (Larus michahellis): 1K-3K Gismerøya, Mandal & Skjoldnes, Farsund, VA 13. oktober 2006 - 5. februar 2008 (10. funn)
  • Mongolturteldue (Streptopelia orientalis): 2K Ørmelen, Verdal, NT 23. januar - 7. april 2007 (6. funn) - se bilder

En noe større andel udokumenterte funn enn det som har vært vanlig de siste årene er litt av forklaringen på den lille økningen av underkjente funn. Likevel bør det nevnes at spesielt beskrivelser på rovfugler ofte er mangelfullt beskrevet både med hensyn på draktkarakterer, proporsjoner og oppførsel.

En endring på rapporteringslisten ble vedtatt; polarsvømmesnipe tas ut av listen fra og med 1. januar 2009. For mer informasjon om dette se egen sak på siden. Øivind Egeland fra Rogaland (bosatt i Vestfold) deltok på møtet som nytt medlem av komiteen. Øivind erstatter Kjetil Aa. Solbakken som gav seg etter flere år som medlem av NSKF. Det ble også vedtatt at Tor A. Olsen overtar sekretærvervet etter Vegard Bunes. Vegard fortsetter i komiteen som vurderingsmedlem.

Frode Falkenberg var spesielt invitert til møtet for å vise komiteen hvordan vurdering av rapporter i artsobservasjoner.no foregår. NSKF-modulen i "artsobs" er nå så godt som ferdig og NSKF vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å bruke dette systemet. Rapportering gjennom "artsobs" vil redusere arbeidsmengden for NSKF og føre til vesentlig raskere behandlingstid. NSKF vil imidlertid fortsatt motta rapporter og dokumentasjon på "gamlemåten", dvs. via mail eller vanlig post.

Neste NSKF møte vil bli avholdt på senhøsten 2009. Husk derfor på å sende inn dine saker fra 2008 og tidligere i god tid før dette.

Mongolturteldue
Mongolturteldue fra Verdal i Nord-Trøndelag. Dette var sjette funn i Norge. FOTO: Kåre Bent Sunde

Kommentér nyheten