Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte i november 2009

Årets andre NSKF-møte ble avholdt på Lista i helga 20.-22. november. I løpet av helga ble i underkant av 400 saker behandlet. Av disse ble 88 % godkjent, 7 % ble satt på avventing og 5 % ble ikke godkjent. 20 saker som tidligere har stått på avventing ble ferdigbehandlet.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 26.11.2009

Blant de ferdigbehandlede sakene var det både nye arter, underarter og hybridkombinasjoner for landet:

 • Beringsnipe (Calidris mauri): Ad. Klepp, RO 12.-13.7 2008
 • Svartvingespove (Limosa haemastica): Ad. M Røst, NO 24.6 2008
 • Blåmaskestork (Ciconia abdimii): Ad. Tromsø, TR ca. 15.8 2007 (kat. E)
 • Myrpiplerke (Anthus rubescens japonicus): 2K+ Karmøy, RO 12.1- 8.4 2008
 • Linerle (Motacilla alba leucopsis): Ad. F Farsund, VA 1.-2.11 2008
 • Fjellvåk (Buteo lagopus) x musvåk (B. buteo) hekking: 3 pull/1K Trondheim, ST 4.6-15.7 2005

De tidligere godkjente funn av gulerle underarten feldegg ble tatt opp til revurdering. Denne revurderingen resulterte i at begge de to tidligere godkjente funnene ble underkjent på grunn av mangelfull beskrivelse/dokumentasjon av drakt og lokkelyd. Imidlertid ble et nytt funn av underarten godkjent. Dette funnet står nå som første og eneste funn av underarten i Norge:

 • Gulerle (Motacilla flava feldegg): 2K+ M Utsira, RO 3.-5. juni 2008
Tre tidligere godkjente funn av avvikende amursvaler ble tatt opp til ny vurdering for å prøve å klarlegge underart. Som resultat av dette ble en ny underart lagt til Norges- og VP-listen:
 • Amursvale (Hirundo daurica japonica): 2K M Sør-Varanger, FI 31. mai 1905
Dette funnet har tidligere vært publisert som Norges eneste funn av nominatunderarten daurica. Denne underarten forsvinner likevel ikke fra Norgeslisten som følge av et nyere funn som nå står som landets første og eneste funn:
 • Amursvale (H. d. daurica): 2K+ Tysvær, RO 22. august 2007
NSKF har ikke hatt mulighet til å gå gjennom den totale funnmassen av amursvale ennå og det skal derfor ikke utelukkes at det kan skjule seg flere fugler av de østlige underartene i det norske funnmaterialet.
Utover de nye artene og underartene for landet ble det også godkjent en rekke andre interessante funn. Blant annet kan følgende nevnes:
 • Purpurhodeand (Aythya affinis): Ad. hann Farsund, VA 14.10 - 14.12 2007 (3. funn)
 • Kuhegre (Bubulcus ibis): Ad. Vega, NO 22.6 2009 (3. funn)
 • Lattermåke (Larus atricilla): Ad. Bjørnøya, SJ 12.6 2006 (4. funn)
 • Rosenterne (Sterna dougallii): Ad. Klepp, RO 20.7 2008 (5. funn)
 • Rubinstrupe (Luscinia calliope): 1K F Utsira, RO 1.11 2008 (2. funn)
 • Isabellasteinskvett (Oenanthe isabellina): 1K+ Farsund, VA 31.10-4.11 2008 (5. funn)
 • Spottesanger (Hippolais polyglotta): 1K+ Kristiansand, VA 2.9 2007 (4. funn)
 • Furusanger (Phylloscopus orientalis): 1K+ Røst, NO 22.-26.9 2007 (3. funn)
To innsendte saker på ørnvåk som har stått på avventing i flere år kunne endelig ferdigbehandles. I forbindelse med behandlingen av disse to funnene ble de to tidligere godkjente funnene av arten også tatt opp til ny vurdering for å sikre lik behandling av alle funn. Beskrivelsen av alle disse fire funnene ble vurdert å ligge på samme nivå og alle er nå godkjent. De to nye funnene er som følger:
 • Ørnvåk (Buteo rufinus): Ad. Mandal, VA 19.9 1996 og 2K+ Tønsberg, VF 21.8 2005

I tillegg kan det nevnes at hele fem nye funn av kanadalo (Pluvialis dominica) ble godkjent i løpet av møtehelgen. Dette mer enn fordobler den tidligere funntotalen for arten i Norge.

En endring på rapporteringslisten ble vedtatt; alaskasnipe tas ut av listen fra og med 1. januar 2010. Det ble også vedtatt enkelte endringer på rapporteringslisten for arter som kun er godkjent i kategori E. Mer informasjon om dette kommer snart.

Dette møtet var spesielt i den forstand at det var første gang komiteen brukte vurderingsmodulen i artsobservasjoner.no for å vurdere funn. Vurdering av funn gjennom ”artsobs” gir i mange tilfeller en betydelig kortere behandlingstid og NSKF oppfordrer alle til å ta denne funksjonen i bruk. Skulle det dukke opp problemer i den forbindelse er vi svært interessert i å få vite om det. NSKF vil imidlertid fortsatt motta rapporter og dokumentasjon på ”gamlemåten”, dvs. via mail eller vanlig post. Komiteen prøver å redusere gjennomløpstiden også for saker som blir sendt inn på denne måten og mange av de sakene som ble offisielt ferdigbehandlet på dette møtet var i realiteten klare allerede lang tid i forveien.

Sett i lys av to veldokumenterte funn av rødhalevarsler (Lanius isabellinus) de siste to årene kommer NSKF til å ta samtlige norske funn opp til ny vurdering i forhold til underart. Vi oppfordrer derfor alle som sitter på bilder av de tidligere godkjente norske funnene til å sende dette inn til komiteen. NSKF planlegger også å ferdigstille revurderingen vårfunn av ”østlige” svartstruper (Saxicola torquatus maurus/stejnegeri) i løpet av det kommende året. Bilder av slike fugler er også svært velkomment.

Neste NSKF møte vil bli avholdt på vårparten 2010. Husk derfor på å sende inn dine saker fra 2009 og tidligere i god tid før dette. Komiteen sørget i hvert fall for å holde seg selv med arbeid ettersom medlemmene oppdaget både ringand (Aythya collaris) og sitronerle (Motacilla citreola) under pauser i møtevirksomheten.

Svartvingespove
Svartvingespove fotografert på Røstlandet, Nordland 24. juni 2008. Dette er det første funnet i landet. FOTO: Steve Baines
Amursvale
Denne amursvalen som ble samlet inn i Øvre Pasvik i Finnmark 31. mai 1905 er første funnet av arten i Norge. Den har tidligere vært publisert som tilhørende nominatunderarten, men nye undersøkelser viser at det dreier seg om første funn i Vest-Palearktis av underarten japonica. Eksemplaret oppbevares nå ved Zoologisk museum i Oslo. FOTO: Bjørn Olav Tveit

Kommentér nyheten