Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF søker prosjektmedarbeidere

NOF er utførende institusjon for fugleregistreringene i DNs TOV-E-prosjekt (Terrestrisk overvåking-ekstensiv). Vi søker prosjektmedarbeidere til mindre prosjektengasjement som regionansvarlig for fugleregistreringene i regionene på Østlandet og Midt-Norge i dette overvåkingsprosjektet.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 22.11.2006

Prosjektet har allerede blitt startet opp i begge regionene, og arbeidsoppgavene vil bestå i å skaffe nye deltakere når noen slutter, samle inn alle skjema fra deltakerne og kvalitetssikre disse, samt veilede deltakere og informere om prosjektet.

Regionen på Østlandet omfatter fylkene Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, mens regionen i Midt-Norge omfatter fylkene Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Arbeidsomfang og kjøreutgifter tilsvarer kroner 15.000 – 20.000 for hver region. Arbeidet i engasjementene vil bli veiledet og underlagt prosjektleder Magne Husby.

De som er interessert i jobben må ta kontakt med Magne Husby på telefon 74022743 eller 4815311, eller aller helst per e-post: magne.husby@hint.no for ytterligere informasjon. Søknadsfristen er 10. desember 2006.

Mer om TOV-E

Buskskvett
Buskskvetten kan få en endret bestand i Norge som følge av endringer i kulturlandskapet. TOV-prosjektet håper å kunne avdekke slike endringer. FOTO: Frode Falkenberg