Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte på Jæren

NSKF avholdt årets andre og siste møte på Reve på Jæren andre helga i november 2006. Mengden innkomne saker siden forrige møte var relativt begrenset og kun 74 ordinære saker ble tatt opp til behandling. En ny art for landet ble godkjent: ramasanger.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 15.12.2006

Av de 74 ordinære sakene ble 81% godkjent, 8% ble ikke godkjent og 11% ble av ulike årsaker stående på avventing. Andelen godkjente funn ligger dermed på samme nivå som på de siste møtene.

Hovedtyngden av rapporter til NSKF kommer vanligvis inn på ettervinteren. Det var derfor som forventet at antall saker på dette møtet var lavere enn vanlig. NSKF ser likevel tegn til en dalende innrapportering det siste året. For eksempel er det nærmere 200 rapporterte observasjoner av NSKF arter og underarter fra 2005 som ennå ikke har blitt forelagt komiteen. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre alle til å sende inn sine saker så fort som mulig og senest innen fristen 1. februar det påfølgende året.

I tillegg til de ordinære sakene ble ca. 15 saker som har ligget på avventing ferdigbehandlet. Den varslede revurderingen av tidligere godkjente saker på bonellisanger og dvergspottesanger ble også tatt et langt skritt videre.

Som følge av dette ble det godkjent en ny art for landet:

  • Ramasanger (Hippolais rama) Mønstremyr, Flekkefjord, Vest-Agder 20.9.1997.

Av andre godkjente funn kan nevnes:

  • Rødfotand (Anas rubripes) Diverse lokaliteter i Tønsberg og Nøtterøy, Vestfold fra 2003 til 2005.
  • Kanadahettemåke (Larus philadelphia) Taravika, Karmøy, Rogaland 21.4.2006.
  • Tårnugle (Tyto alba) Vallhall, Nordsjøen 24.8 2005 og Ula, Nordsjøen (ua. alba) 26.-27.9.2005 (bilde).
  • Pungmeis (Remiz pendulinus) Søylandsvann, Hå, Rogaland 10.5-11.6.2006.

Utover behandling av innkomne rapporter ble det også tatt opp en rekke andre saker relatert til NSKFs arbeid. En av disse sakene var revisjon av listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Det ble besluttet å ta ut lappsanger fra listen fra og med 1. januar 2007. Begrunnelse for denne beslutningen kan leses lenger ned på siden.

Videre ble den synkende rapporteringsgraden diskutert og tiltak for å øke denne er på gang. For tiden arbeides det også med et nytt oppsett på NSKFs nettsider. Disse forventes å være klare i løpet av vinteren.

Neste NSKF møte vil bli avholdt på våren 2007. Husk derfor på å rapportere inn saker fra 2006 og tidligere innen fristen 1. februar!

NSKFs nettside

Rødfotand
Denne rødfotanda (Anas rubripes) har hatt tilhold på diverse lokaliteter i Tønsberg og Nøtterøy kommuner i Vestfold i perioden 2003-2005. FOTO: Tore Vang
Pungmeis
Pungmeis (Remiz pendulinus) Søylandsvannet, Hå i Rogaland. Fuglen hadde tilhold på lokaliteten i perioden fra 10. mai til 11.juni 2006. FOTO: Christian Tiller