Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Overvåking av norske IBAer godt i gang

NOF startet i 2016 opp med å overvåke noen av våre aller viktigste fugleområder, kjent under navnet «Important Bird and Biodiversity Area» eller bare «IBA». Med dette skaffer vi oss nå bedre oversikt over både naturtilstand og fugleforekomstene i disse områdene.

Av Oddvar Heggøy og Martin Eggen

Publisert 03.04.2017

Hele 40 av våre 97 IBAer har i løpet av det siste året fått en eller flere IBA-voktere, som overvåker tilstanden i disse svært viktige områdene for fugler og annet naturmangfold. Vi har nå fått inn resultater fra overvåkingen av litt over halvparten av disse, som ble startet opp i 2016.

Flere områder under høyt press

Trusselvurderingene for hvert område er kanskje den viktigste delen av IBA-overvåkingen. Resultatene som ble rapportert fra vårt nettverk av IBA-voktere i 2016 indikerer at rundt halvparten av områdene er under høyt eller veldig høyt press. Noen av de mest utsatte områdene er sjøfuglkolonier, hvor trusselfaktorer som klimaendringer og manglende mattilgang er avgjørende årsaker til den alvorlige situasjonen.

Nordre Øyeren og Tanamunningen er eksempler på noen av våre aller største deltaområder. Begge er under stort press som følge av endret forvaltning og planlagte arealinngrep. Forstyrrelse som trusselfaktor mot fugleliv og natur er dessuten et underkommunisert element i forvaltningssammenheng. Nasjonal poltikk går i retning av tilrettelegging for mer friluftsliv i verneområdene, noe som kan være problematisk. Den splitter nye reiselivsmeldingen som er lagt frem av regjeringen tar ikke opp tematikken overhode, og inneholder ingen plan for å beskytte dyrelivet mot økt ferdsel i naturen. Informasjonen vi får fra IBA-vokterne tilsier at forstyrrelser er en belastning i mange av våre viktigste fugleområder. Slik informasjon bruker vi aktivt i innspill og høringer. Overfor Klima- og miljødirektoratet har vi nylig påpekt den omfattende ulovlige bruken av vannscooter i flere av våre IBAer.

Birdlife International har nylig lansert en karttjeneste som viser de aller mest truede IBAene, såkalte "IBAs in Danger". Her er flere av de norske IBAene dessverre med. 

Å styrke arbeidet for norske IBAene har derfor høy prioritet - og du kan bidra!

Status for fuglene i IBAene

Denne delen av overvåkingen viser mye av det samme bildet som trusselvurderingene. Man bør imidlertid være oppmerksom på at statusen er avhengig av antallet fugler som er observert det aktuelle sammenlignet med de høyeste tallene som er observert i områdene over en tiårsperiode (som er lagt til grunn ved utvelgelsen og godkjennelsen av områdene som IBAer), og at disse tallene vil svinge en del fra år til år. Flere år med overvåking vil således kunne bidra til at situasjonen nyanseres noe.

Respons

Den siste delen av IBA-overvåking fokuserer på hvilke tiltak som er gjort for å beskytte IBAene og fuglene som finnes der, både i regi av natur- og fuglevernere og i regi av forvaltningen og beslutningstakere. Oversikten viser at for de fleste områdene er relativt få tiltak gjort, men at mindre eller større tiltak likevel er igangsatt i omtrent halvparten av de overvåkede områdene.

Prisverdig innsats av NOFs IBA-voktere

Med dette konstaterer vi at overvåkingen av norske IBAer nå er godt i gang. Dette kan vi nærmest utelukkende takke NOFs IBA-voktere for, som allerede har lagt ned en stor innsats for å gi oss en oversikt over tilstanden i noen av våre viktigste naturområder. Flere år med overvåking, og flere IBA-voktere, vil bare øke verdien av det materialet som er samlet inn, og vil gi oss gode argumenter og ekstra krutt i arbeidet for å sikre disse uvurderlige områdene for fremtiden.

Gi din støtte til beskyttelsen av Norges viktigste fugleområder her.

Trusler
Trusselstatus for 25 IBAer i Norge hvor det ble igangsatt overvåking i 2016. FOTO: NOF/BirdLife International
Status
Status for fuglebestandene i 25 IBAer i Norge hvor det ble igangsatt overvåking i 2016. FOTO: NOF/BirdLife International
Respons
Status for tiltak gjennomført i 25 IBAer i Norge hvor det ble igangsatt overvåking i 2016. FOTO: NOF/BirdLife International
IBA
Nå er det enkelt å støtte arbeidet med norske IBAer, f.eks. ved å sende en SMS. Mange av våre IBAer er dessverre utsatte for trusler, og vi må intensivere arbeidet for å ta vare på dem. FOTO: Håvard Eggen