Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Lofoten og Vesterålen fortsatt av stor betydning for horndykker

BirdLife Norge kartla bestanden av horndykker i Lofoten og Vesterålen vår og sommer 2022, som en oppfølging av tidligere tellinger. Arten har en sterk og viktig forekomst i regionen. Årets telling indikerer en stabil bestand i flere kommuner, men vi registrerte også tilbakegang enkelte steder.

Av Martin Eggen

Publisert 27.10.2022

BirdLife Norge gjennomførte våren og sommeren 2022 tellinger av horndykker ved aktuelle lokaliteter i Vestvågøy, Vågan, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy kommune i Nordland fylke.

I Vestvågøy ble alle kjente hekkeplasser for horndykker undersøkt. Totalt ble det registrert 53 par, som er 10 færre par enn i 2017. I de to viktigste vannene for horndykker i kommunen, Storeidvatnet og Holdalsvatnet var det til sammen 9 færre par sammenlignet med 2017. Hekkebestanden i Storeidvatnet er halvert, og det er derfor særlig grunn til å følge med på denne lokaliteten fremover. Vågan kommune var ikke inkludert i horndykker-undersøkelsene i Lofoten i 2017. Årets rapport oppsummerer også forekomsten i Vågan, og 7 par ble funnet i kommunen, fordelt på to lokaliteter i samme området. Det totale antallet hekkepar i Lofoten blir derfor 60 par.

I likhet med undersøkelsene i 2019 fant ikke BirdLife Norge horndykkere i Hadsel. I Sortland ble det funnet 6 par, noe som er 4 par færre enn i 2019. Vi merker oss spesielt lokalitetene Svanvatnet og Langvatnet med hhv. 0 par og 1 par, mot 2 par og 3 par i 2019. I Øksnes kommune fant vi 5 par horndykkere, fordelt på de samme lokalitetene som i 2019. Dette var ett mer par enn i 2017. Den sterkeste forekomsten av horndykker fant vi også i år i Bø kommune. 17 par ble observert i 2022, mens det var 16 par i 2019. Begge årene var parene fordelt på 4 lokaliteter. På Andøya var det kun Kleivvatnet som hadde hekkende horndykker i 2022. 7 par ble notert her, det samme som i 2019. Oppsummert ble 35 par funnet i Vesterålen i 2022, mot 38 par i 2019. 

Antall par i Vestvågøy er redusert med 10 par sammenlignet med fem år tidligere (2017). Totalt ble 60 par funnet hekkende i Lofoten i 2022. I Vesterålen viser årets kartlegging nedgang i horndykkerbestanden i Sortland, mens bestanden i de andre kommunene i Vesterålen er omtrent som i 2019. Samlet sett var nedgangen i antall observerte par på 3 par, fra 38 par til 35 par. 

 

Horndykker i Nordland i 2022

horndykker
Rapporten "Horndykker i Nordland i 2022" er nå publisert, og du finner den nederst i denne nettsaken. Bildet viser horndykker med reirmateriale, Storeidvatnet, Vestvågøy, mai 2022. FOTO: Martin Eggen/BirdLife Norge