Hopp til hovedinnhold

Snøugle:

Hjelp oss med å finne snøugler!

Snøugla er en av fjellverdenens mest imponerende fugler. For mer enn hundre år siden hekket denne ugla regelmessig i de fleste norske fjelltrakter. I 1965 ble snøugla fredet i Norge, men til tross for dette har arten gått tilbake som hekkefugl i norske fjellstrøk.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 21.03.2006

Arten er klassifisert som sårbar på den norske rødlista, og vil kunne bli enda sjeldnere dersom den negative utviklingen fortsetter. Menneskeskapt klimaendring kan også gjøre situasjonen verre for snøugla.

I Alaska har snøugler blitt utstyrt med satellittbaserte radiosendere. Noen av disse fuglene krysset Beringstredet vestover til Russisk kysttundra, og ett år senere fløy de tilbake østover til Kanadiske tundraområder. Snøuglene som hekker i Skandinavia har sannsynligvis like lange vandringer. Mye tyder på at snøugler som hekker i Norge kan komme fra Taimyrhalvøya og videre østover i Russland. Hvor langt snøuglene flyr, og hva som styrer disse vandringene, er viktig kunnskap som trengs for å kunne forvalte denne sårbare uglearten, og kanskje sikre den som norsk hekkefugl i framtida.

Karl-Otto Jacobsen (Norsk Institutt for naturforskning, Tromsø), 1. konservator Roar Solheim (Agder naturmuseum og botaniske hage) og fagkonsulent Ingar J. Øien (Norsk ornitologisk forening) ønsker å utstyre voksne snøugler med satellittbaserte radiosendere for å avdekke fuglenes vandringsmønster mellom hekkeårene. Vi er derfor svært interessert i alle opplysninger om snøugleobservasjoner som gjøres våren og sommeren 2006. Ta derfor kontakt dersom du ser snøugler, og gjerne om du har opplysninger om eldre hekkefunn.

Dersom du har opplysninger kan du kontakte en av oss:

Karl-Otto Jacobsen, Norsk institutt for naturforskning, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø. Tlf. 77 75 04 10 / 996 38430, e-post: koj@nina.no

Roar Solheim, Agder naturmuseum, PB. 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand. Tlf. 38 09 23 88 / 917 70760, e-post: roar.solheim@kristiansand.kommune.no

Ingar J. Øien, Norsk ornitologisk forening, Sandgata 30B, 7012 Trondheim. Tlf. 73 52 6043 /901 88239, e-post: ingar@birdlife.no

Snøugle
Snøugle hunn på reir i Alaska sommeren 2005. FOTO: Roar Solheim
Snøugle
En snøugle hunn kommer flygende mot reiret med en stellerand i klørne. Bildet stammer fra Alaska sommeren 2005. FOTO: Roar Solheim