Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Gjøk - Årets Fugl i 2007

NOF har valgt ut gjøk som Årets Fugl i 2007. Gjøken er velkjent for de fleste, der den som en av de siste trekkfuglene møter oss med sitt velkjente ko-ko. Du finner den over det meste av Norge, men hovedsakelig er den å finne i de høyereliggende områdene.

Av Inge Hafstad

Publisert 04.01.2007

Gjøken (Cuculus canorus) er den eneste arten i Norge som konsekvent legger sine egg i andre arters reir, såkalt mellomartsparasittisme, og på den måten unngår den å ta foreldreansvaret for sitt avkom. Dens utbredelse strekker seg over det meste av Eurasia, og egg fra gjøk er funnet i reir av minst 125 forskjellige arter av spurvefugler. Til tross for dette, blir kun ca. 20 arter jevnlig parasittert. Insektspisende arter er mer egnet som vertsart enn arter som fôrer ungene med vegetabilsk føde. Hullrugende arter regnes også som uegnet til å fôre opp gjøkunger. For å redusere mulighetene for å bli oppdaget av vertsfuglen legger den vanligvis sitt egg i vertsreiret om ettermiddagen. Gjøken legger egg som i varierende grad likner vertsartens egg, og har på den måten spesialisert seg på forskjellige vertsarter. Dette har medført at forskjellige eggmorfer har blitt utviklet, og man har funnet minimum 16 forskjellige eggmorfer i Europa. Rett etter klekking kaster gjøkungen ut vertsartens egg og eventuelt utklekkede unger. På grunn av at suksessfull parasittisme fra gjøkens side reduserer vertsartens reproduktive suksess til null, er det utviklet forskjellige typer forsvarsmetoder fra vertsartens side mot parasittisme. Gjenkjenning og avvisning av gjøkens egg er sentrale forsvarsmekanismer. Det hele vil etter hvert utvikle seg til et «evolusjonært våpenkappløp» mellom gjøken og dens vertsarter.

Gjøken er forbundet med mye overtro her til lands, og i forbindelse med at gjøken er valgt til årets fugl i 2007, ønsker NOF å kartlegge tro og overtro om gjøken her til lands. Send inn dine historier om gjøken til NOF, og de vil bli lagt ut på NOF sin hjemmeside.

Kontaktperson for årets fugl er Inge Hafstad (e-post: inge@birdlife.no, tlf.: 73 84 16 49).

«Årets fugl» hovedside

Gjøk
Gjøken er Årets Fugl i 2007, og slik ser den ut! FOTO: Terje Kolaas