Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fargemerking av mellomskarv

Siden storskarven (underart sinensis, "mellomskarv") begynte å hekke i Øraområdet i 1997 har det blitt ringmerket unger hvert år med konvensjonelle stålringer. Med årets 264 ringmerkede har vi til nå merket 763 unger av den nyetablerte arten i våre områder. Vi har fått en del interessante gjennfunn, blant annet to fra Italia, og vi arbeider med en artikkel om dette.

Av Åge Sten Fredriksen

Publisert 17.08.2001

Takket være Morten Viker kom vi kontakt med Thomas Bregnballe i Danmarks Miljøundersøkelser som driver med fargeringmerking av rasen mellomskarv i Danmark. Dette er en del av et EU- prosjekt som består i kartlegging av ekspansjonen av sinensis i de nordiske landene og Baltikum. Thomas skaffet fargeringer, og i perioden 6.-27. juni merket vi 264 unger med fargering på høyre ben, i tillegg til stålringen som sitter på venstre. Betingelsen for å få fargeringer helt uten omkostninger var at vi må ha mulighet for å lese av ringene i og nær koloniene med teleskop slik at prosjektet blir " lønnsomt ". Fargeringen i plast er svart med hvit påskrift, høyden er 32 mm. Tall og bokstaver er 16 mm høye og 8 mm brede. Under gunstige forhold kan ringene leses av på ca. 250 m, og skal leses ovenfra og ned. Det er to tall, bokstav og tall eller tall og bokstav som er brukt i ulike kombinasjoner.

Nå er alle ungene flygedyktige, og vi håper at mange har anledning til å sjekke opp eventuelle fargemerkede skarver når dere er ute for å se på fugler. Hvert land i Europa har forskjellige farger, tall og bokstavkombinasjoner, og vi kan være behjelpelig med opplysninger med dette hvis det skulle bli aktuelt. Alle som oppdager skarver med fargering (helst avlest) kan sende mail på nedenstående e-post-adresse, og jeg lover svar omgående.

Vår gruppe, som er tildelt navnet SE Norway Cormorants Group har kun to medlemmer, Per Arne Johansen og Åge Sten Fredriksen, og da ringmerking av skarv er tidkrevende og hardt arbeid er det plass til flere medlemmer i årene fremover.

Fuglereder er plyndret i naturreservatet på Øra

Fot av mellomskarv med fargering
Fot av mellomskarv med fargering. Koden kan ha ulike kombinasjoner av tall og bokstaver, og hvert land har sin egen farge. Korrekt avlest kode for denne ringen (ovenfra og ned) blir "4B, svart".