Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Registrer gjøk i vår og sommer

Årets fugl i 2007, gjøken, har så vidt begynt å komme tilbake. NOF har utarbeidet et registreringsskjema som kan brukes når dere kommer med tilbakemelding om observasjoner, utførte gjøkturer og liknende. Nå kan du lese mer om forslag til aktiviteter og laste ned skjema.

Av Inge Hafstad

Publisert 25.04.2007

NOF har valgt ut gjøk (Cuculus canorus) som årets fugl i 2007. Gjøken er en fugl som burde være velkjent blant de fleste av oss, der den som en av de siste trekkfuglene møter oss med sitt velkjente ko-ko. Du finner den over det meste av Norge, men hovedsakelig er den å finne i de høyereliggende områdene.

Aktiviteter som NOF ønsker søkelyset på
Hva ønsker så NOF at medlemmene (og andre) sender inn av opplysninger om gjøken? I tidligere tider var gjøken en forholdsvis vanlig fugl i kulturlandskapet og i lavlandet. Dette har endret seg radikalt de siste 20-30 årene. Nå til dags er gjøken nærmest fraværende i lavlandet, mens den er en vanlig hekkefugl i de høyereliggende områdene, hvor spesielt heipiplerka (Anthus pratensis) synes å være en foretrukket vertsart. Det må imidlertid sies at vi vet svært lite om gjøkens vertsvalg i Norge sammenlignet med flere andre land. NOF ønsker derfor å få tilsendt opplysninger om observasjoner av gjøk i lavlandet spesielt, men for å kartlegge hekkeutbredelsen ønskes opplysninger om alle observasjoner av gjøk frem til 15. august 2007, også fra høyereliggende områder. Gjøkens hekkeperiode er vanligvis i tidsrommet 15. mai – 15. august, og derfor ønsker vi spesielt opplysinger om observasjoner fra denne perioden. Videre ønskes det opplysninger om observasjoner av vertsfugler som mater gjøkunger og om eventuelle gjøkegg som man finner i reir (utseende, størrelse, grad av etterligning i forhold til vertsegg, osv). Dersom mulig ønsker vi at bildedokumentasjon sendes ved. Her må man være påpasselig med å skrive ned stedsangivelse med bruk av UTM koordinater. NOF samarbeider med www.fugler.net slik at mange av opplysningene kan sendes via denne websiden. Legg inn dine førsteobservasjoner (for året) inn på fugler.net, slik at vi kan kartlegge ankomsten om våren over hele landet.

Dra på gjøktur!
Dra på gjøktur sammen med gode venner, familie eller i ditt eget gode selskap. Vi vil oppfordre alle til å ta en slik tur i løpet av gjøkens eggleggingsperiode som strekker seg fra ca 15. mai og frem til ca 1. juli. Gjøkturen gjennomføres ved å enten sykle 10 km. eller ved å gå en strekning på 5 km. Skriv ned start- og endepunkt for strekningen (helst med UTM koordinater, samt stedsnavn, kommune), noter hvor dere observerer/hører gjøken og prøv så godt som mulig å summere antall gjøker på strekningen. Husk at samme gjøk kan høres over et langt strekke, slik at det er viktig at samme gjøk kun føres en gang. Dersom mulig ønsker vi at dere noterer hva slags type miljø dere observerer gjøken i (barskog, løvskog, fjellbjørkeskog, hei, kulturlandskap, osv). Send opplysningene til NOF, helst via vår hjemmeside (eget skjema kan lastes ned nedenfor) eller skriv opplysningene ned på eget postkort og send det til NOF, Sandgt. 30B, 7012 Trondheim. Vi vil også oppfordre fylkesavdelinger og lokallag til å arrangere gjøkturer.

Kort oppsummert ønsker NOF at følgende aktiviteter/observasjoner blir innrapportert enten direkte til NOF, eller via www.fugler.net. Alle observasjoner der dere enten ser eller hører gjøk (UTM koordinater, stedsangivelse, kommune m.v.). Fugler.net kan benyttes for registrering:

Alle funn av gjøkegg (her ønskes fotodokumentasjon). Dersom fotodokumentasjon ikke er mulig ønskes en utførlig beskrivelse av utseende (grunnfarge, flekkfarge og fordeling, flekkmønster, osv), størrelse og grad av etterligning i forhold til vertseggene), vertsart, antall gjøkegg og vertsegg i reiret, osv.

Alle observasjoner av gjøkunger som blir matet av vertsfugler (her ønskes fotodokumentasjon).

Førsteobservasjoner for året.

Tro og overtro om gjøken. Her ønskes alt av historier. Ingen er for små og ingen er for usannsynlig. Sendes direkte til NOF.

Gjøkturer enten på sykkel (10 km) eller til fots (5 km). Resultat sendes direkte til NOF via vår hjemmeside eller på postkort.

Husk at gjøken er også en av artene som er med i vårsjekken (se www.fuglevennen.no for nærmere informasjon om vårsjekken).

Ha en god gjøksommer!

Omtale i Vår Fuglefauna (PDF)

Gjøk
Gjøken er årets fugl i Norge i 2007. FOTO: Terje Kolaas

Kommentarer til nyheten (1)