Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Uglevåren 2007

Ut fra responsen på sekretariatets forespørsel om forekomsten av ugler og smågnagere i Norge i vinter og vår, ser det ut til å være bra med ugler og smågnagere fra Trøndelag og nordover. I Sør-Norge rapporteres det om mye kattugle, men ellers lite av smågnagerspesialistene.

Av Morten Ree

Publisert 07.05.2007

Sekretariatet til NOF sendte for en måneds tid siden en forespørsel til landsstyrerepresentantene om hvordan situasjonen var med tanke på ugler og smågnagere i deres regioner. Disse representantene har videresendt henvendelsen til mange ornitologer i sine fylker, og her er det vi har fått inn så langt. Suppleringer mottas med takk og sendes til Frode Falkenberg.

 

Nord-Norge:

Karl Birger Strann kan berette at han ikke har hørt så mye ugler siden 1986 i Indre Troms. Det er mest perleugler, men også godt med spurveugler. Han har også vært i kontakt med både slagugle og lappugle. I følge Karl Birger så er det sammenbrudd i smågnagerbestandene i Finland som er årsaken til dette oppsvinget. Ringmerking i kasser har vist at det er mye utveksling av perleugler mellom Nord-Norge og Finland.

På kyststrøkene i Lofoten og Vesterålen meldes det om flere overvintrende hornugler etter et godt hekkeår for arten i fjor. Frantz Sortland melder om hele syv ropende hornugler i januar/februar bare i Vågan kommune. Det har vært sett hornugle i hele vinter og de overvintrer sammen med flere tårnfalker. Det har også vært noen perleugler og haukugler gjennom vinteren. Ole Petter Bergland i Vesterålen melder også om syngende hornugler, haukugler og perleugler. Det er tydelig at hvis smågnagersituasjonen er god nok så overvintrer mange hornugler i kyststrøkene. I Hattfjelldal meldes det om en del perleugler samt en hornugle (A. I. Olsen). I Rana/Hemnes er det hørt noen perleugler og det er sett haukugle, men ingenting tyder på noe spesielt bra år (P. O. Syvertsen). Fra Finnmark meldes det om observasjoner av noen få snøugler. NOF har et prosjekt på gang hvor vi vil forsøke å få radiosender festet til snøugler, og prosjektleder Roar Solheim håper at folk som treffer på snøugler utover våren og sommeren vil ta kontakt enten med NOFs sekretariat eller direkte med prosjektlederen.

Midt-Norge:

Tydeligvis best i nordlige og østlige deler av Nord-Trøndelag hvor det er sett og hørt flere perleugler og haukugler. Fra Stjørdalsområdet meldes om flere hekkinger, og de første ungene har allerede klekket. Deriblant finnes noen kull med sju egg, noe som indikerer en god smågnagerbestand (P. I. Værnesbranden). I Verdalsområdet meldes det om flere syngende perleugler og en syngende hornugle. Helt øst i fylket, i bjørnekommunen Lierne, er det som vanlig noen haukugler, men også hornugler og mange perleugler er hørt (M. Myklebust). I Sør-Trøndelag og på Nordmøre er det hørt noen få perleugler, men det virker for det meste rolig selv om det virker å være en oppsving på smågnagerbestanden. I Rørosområdet har det blitt hørt en del perleugler gjennom tidligvåren, og hvorvidt de har gått til hekking skal undersøkes etter hvert. Fra denne sørøstlige delen av Sør-Trøndelag rapporteres det også om en relativt god smågnagerbestand (T. Thorsen). Det er tilsynelatende bra med kattugle i hele regionen.

Sør-Norge:

Det er mange meldinger om kattugler fra Sør-Norge, og det er tydelig at arten har fremgang igjen etter den massedød som var vinteren 2005/06. Ellers er det litt oppsving på perleugle enkelte steder i Hedmark, spesielt i nordlige deler. Det er også observert både lappugle og slagugle i grenseområdene, men bortsett fra kattugle ser det ut til å bli et rolig år i Sør-Norge.

(Oppdatert av FF 08.05.2007)

Hornugle
Det har vært mange rapporter om hornugle i år. Blir det et år med bra ungeproduksjon? FOTO: Ingar Jostein Øien
Perleugle
Det er mange rapporter om perleugle i år, spesielt fra Midt-Norge og nordover. FOTO: Morten Vang

Kommentarer til nyheten (2)