Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Hvem ser årets første taksvale?

Hvert øyeblikk nå, så er den her. Årets første svaler har faktisk allerede dukket opp i Sør-Norge, men kun representert av et knippe låvesvaler og noen sandsvaler. Årets fugl, taksvalen, ankommer som vanlig senest av våre hekkende svaler. Skjer det før 10. april i år, mon tro?

Av Oddvar Heggøy

Publisert 04.04.2017

Den 31. mars ankom årets første låvesvaler til Norge. Ikke uventet ble disse sett helt sør i landet, og som så ofte før var Vest-Agder fylke først ut. Denne dagen ble to individer sett på Lista i Farsund kommune, og ett individ ble sett på landets sørligste punkt: Lindesnes. Fire dager ut i april har også Aust-Agder, Rogaland og Oslo fått besøk av sine første låvesvaler. Også sandsvalen har ankommet, men er foreløpig kun observert med tre individer på Jæren 1. april.

Mild vår på Sør-Vestlandet

Vær og temperatur har ofte mye å si for trekkfuglenes ankomst til Norge. En varm vår gir ofte mange tidlige ankomster, mens en kald vår gjerne gir det motsatte. Selv om kulden har kommet og gått litt i Sør-Norge den siste tiden, har temperaturen ved flere av de kystnære målestasjonene på Sør- og Vestlandet ligget nærmere to grader over normalen i hele mars. Kanskje kan dette være noe av årsaken til uvanlig tidlige ankomster av arter som vendehals, gulerle og løvsanger hittil i år. Også låvesvalene og sandsvalene som allerede er observert er ganske tidlig ute. Allerede nå kan vi likevel slå fast at årets taksvaleankomst ikke blir av de tidligste.

Taksvaler i mars

Den tidligste taksvalen som er rapportert i Artsobservasjoner.no ankom Mølen i Larvik 26. mars 1990. Sammen med en observasjon fra Ålesund 27. mars 2016 utgjør dette de eneste mars-funnene av taksvaler i Norge som finnes i rapportsystemet. Normalt blir likevel ikke de første taksvalene i Norge sett før nærmere 10. april. Og for de fleste av oss blir nok ikke arten å se før mot slutten av måneden, eller kanskje inn i starten av mai, når det store inntoget av taksvaler ankommer landet vårt.

Rapporter dine taksvaler

Vi vil i tiden fremover følge nøye med på taksvalens ankomst til Norge. Jo flere som rapporterer sine observasjoner av arten, enten i Artsobservasjoner.no eller på Fuglevennen.no, desto bedre og mer interessante oversikter kan presenteres. Vi håper du vil hjelpe NOF med å følge litt ekstra godt med taksvalen i 2017. Den er tross alt Årets fugl!

 

Taksvale
I første halvdel av april ankommer normalt årets første taksvaler til Norge. Husk å rapportere dine første observasjoner av Årets fugl i 2017! FOTO: Gunnar Gundersen
Låvesvale
De første låvesvalene har allerede ankommet Sør-Norge. FOTO: Martin Eggen