Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fortsatt mulig å kartlegge hekkende taksvaler

Hekkesesongen går mot slutten, men det er fremdeles ikke for seint å lete opp hekkeplasser for Årets fugl, taksvala. Mating av unger kan i noen tilfeller foregå helt fram til midten av september, og det er nok fortsatt mange hekkekolonier som ikke er rapportert inn.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 10.08.2017

Kartleggingen av Årets fugl 2017 har gått sin gang, og foreløpig ser resultatene lovende ut. Antallet observasjoner av taksvale rapportert så langt er høyere enn noen gang tidligere på denne tiden av året, og særlig antallet observasjoner med registrerte hekkekoder er høyt. Dette er gledelig, og vil utvilsomt gi oss mye nye kunnskap om arten når resultatene fra kartleggingen skal oppsummeres senere i høst.

Nedgang flere steder

Til tross for at spesifikke kartlegginger av taksvala ikke har blitt gjennomført tidligere, kan vi på bakgrunn av en del resultater som har kommet inn allerede antyde at arten ser ut til å ha forsvunnet fra mange tidligere hekkelokaliteter, både i nord og i sør. Selv om hekkelokaliteter kan være flyktige, og arten fort kan etablere seg på nye steder, har man i flere tilfeller sett at store kolonier har forsvunnet uten at kolonier av tilsvarende størrelse har dukket opp i nærheten. Ved senere oppsummering av resultatene vil vi forsøke å sammenligne dagens norske utbredelse av taksvale med utbredelsen for 30 år siden.

Fortsatt kunnskapshull

Mye informasjon har allerede kommet inn, men det er fortsatt en del tidligere hekkeområder for taksvale vi ikke har fått inn opplysninger fra 2017. Selv om hekkesesongen går mot slutten, er det nok fremdeles mange taksvaler som ikke har avsluttet hekkesesongen helt enda. De fleste år rapporteres det faktisk om taksvaler som mater unger godt ut i september måned. Særlig i Nord-Norge var våren og forsommeren uvanlig kald og ikke minst snørik, og noen steder ser det ut til at hekkesesongen for taksvalene ikke kom skikkelig i gang før i juli måned. Særlig i denne regionen kan man nok forvente å finne en del seine hekkefugler i år.

Foreløpig har det kommet inn relativt få observasjoner av hekkende taksvaler bl.a. fra de sentrale fjellområdene i Sør-Norge, hvor det er forventet at det fremdeles finnes en god del hekkende taksvaler på seterbygninger og hytter. Hold derfor utkikk etter arten dersom du skal på fjelltur noen av de nærmeste helgene! Også i lavlandet er det nok fremdeles også mange urapporterte hekkekolonier.

NOF starter oppsummeringen av resultatene fra den nasjonale taksvalekartleggingen i starten av november, så husk å rapportere dine observasjoner fra 2017 innen den tid. Vi oppfordrer folk til å rapportere sine taksvaleobservasjoner i Artsobservasjoner.no, eller i vår tilpassede rapporteringsløsning for Årets fugl på Fuglevennen.no. Tips og info kan også sendes oss på aaretsfugl@birdlife.no. De nasjonale resultatene vil oppsummeres i våre medlemstidsskrifter "Vår Fuglefauna" og "Fuglevennen".

Taksvale
Selv om hekkesesongen går mot slutten, er det fremdeles mulig å lete opp hekkende taksvaler rundtom i landet. I noen tilfeller kan arten mate unger i reirene helt fram til midten av september måned. FOTO: Ian White/BirdLife International
Taksvale
Resultatene fra NOFs nasjonale taksvalekartlegging i 2017 vil bli oppsummert i vårt hovedtidsskrift "Vår Fuglefauna" mot slutten av året. FOTO: Martin Eggen