Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Lukk opp døra for svalene - det er vår!

Å leve i et rikt naturmiljø er viktig for mange mennesker. Ikke minst gir våren oss en eksplosjon av fuglesang og daglige ankomster av nye trekkfugler. En av de aller gjeveste fuglene er låvesvala. For å sørge for at svalene forblir tallrike setter mange opp dørene for dem – bokstavelig talt.

Av Martin Eggen

Publisert 14.05.2018

Låvesvala har tilbrakt vinteren sør for Sahara, ikke få har besøkt Sør-Afrika. Når den returnerer til Norge flyr den i full fart over åker og eng med sin lange, elegante kløftede stjert og karakteristiske røde strupe. Gapet er stort, velegnet for insektfangst. Denne langveisfarende fuglen liker seg godt i kulturlandskapet og nær mennesker, hvor den nyter godt av et rikt insektliv.

Men låvesvala er også avhengig av et passende hjem i disse omgivelsene. Sommerstid betyr familieliv og oppfostring av nye generasjoner. Over hele landet venter bønder og andre på at låvesvalene atter en gang skal vise seg, og passer på at de små fuglene har en luke eller åpen dør de kan fly inn og ut gjennom på låven, i garasjen eller i uthuset. For låvesvala bygger helst reirskåla si inne i bygninger – en spennende tilpasning som få andre arter har. Menneskets tilstedeværelse og omsorg for naturen blir derfor helt sentral for låvesvala.

De fleste gleder seg til våren, og trekkfuglenes tilbakekomst er en viktig del av årets syklus. Naturkontakt stimulerer nysgjerrigheten, instinktene og tilhørigheten med omgivelsene. Tenk om våren kom, og vi ikke la merke til den. Sluttet å høre svarttrostens dype og vakre sang som har inspirert kunstnere gjennom alle tider. Ikke lot oss fascinere og glede over mangfoldet i naturen, og heller ikke la til rette for dette. Å sette opp døra eller vinduet for låvesvala er naturvern i praksis, og godt fuglevernarbeid. Har du muligheten, gjør det du også. Og husk at fuglenes egg og unger er beskyttet i hekketiden. God sommer på lag med naturen!

Låvesvale
«En svale gjør ingen sommer» heter det. Skal de bli mange er låvesvalene avhengig av en gunstig plass å bygge reir, og det gjør de som regel inne i bygninger eller et annet skjermet sted. FOTO: Oddvar Heggøy