Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Helsefarlige krykkjer i Rørvik?

Etter at lensmannen i Vikna kommune stoppet arbeidet med å forhindre krykkjene i å hekke på verdifulle museumsbygninger, vil nå kommunelegen vurdere om krykkjene utgjør en helseplage. Det hele startet for noen år siden da fugleberget hvor krykkjene opprinnelig hekket, ble sperret av med not etter krav fra båtfolket!

Av Morten Ree

Publisert 24.04.2008

I tusener av år har måkefugler og folk levd i sameksistens langs vår langstrakte kyst. Men de senere år har folk på mange steder i landet ytret seg svært negativt mot måkene. Det begynte med at Ålesund by ødela en turistattraksjon av verdensformat ved å sprenge bort krykkjeberget midt i byen (1973). Senere har flere saker føyd seg inn i rekken blant annet med tildekking av hekkeplasser for fiskemåker langs Sørlandskysten, nedskyting av «plagsomme» måker i Tusenfryd familiepark, klager fra beboere i Trondheim og Tromsø på grunn av støy fra måker osv.

Saken i idylliske Rørvik i Vikna kommune i Nord-Trøndelag startet med at beboere og spesielt båtfolkene uttrykte stor misnøye med mye støy og dritt på grunn av krykkjeberget ved havna. Krykkjekolonien har vært i vekst gjennom en årrekke og krykkjene har utvidet sine hekkeområder til blant annet å omfatte flere hus. Dette førte til at det høsten 2002 ble besluttet å skyte inntil 80 individer for å begrense bestanden. Ennå den tid var krykkje en jaktbar art, hvilket den ikke er i dag. I forbindelse med diskusjonene den gangen tok NOF kontakt med kommunen og foreslo at det kunne gjøres forsøk på å bygge opp en kunstig «hekkevegg» ved bruk av impregnerte trematerialer. Vi mente at kommunen også måtte prøve å se mulighetene, og ikke bare problemene i saken. Dette er jo en turistattraksjon. Henvendelsen ble ikke besvart.

Høsten 2006 besluttet kommunestyret at fugleberget kunne tildekkes med not for å forhindre hekking denne våren. Dette ble gjort i håp om at krykkjene skulle forlate Rørvik for å finne et nytt aktuelt fugleberg. NOF påpekte at kommunen her løp en stor risiko og mente at fuglene sannsynligvis ville begynne å hekke i bebyggelsen, noe som også ble tilfelle. Dette førte til at det denne våren settes opp trådsperringer på flere bygninger for å nekte krykkjene å hekke. Men dette ble stanset da lensmann Stovner spurte om dette var avklart med forvaltningsmyndighetene, noe det ikke var. I de tilfeller hvor krykkjene allerede var i gang med hekking så er en slik inngripen et brudd på Viltlovens §3 (fredningsprinsippet), og kommunen ville risikere å bli anmeldt. Dermed kan kommunen måtte gjøre retrett og faktisk fjerne noten fra fugleberget. Flere og flere antyder nå dette som den beste løsningen, blant annet Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Så dukker imidlertid kommunelegen Avelsgaard opp og vil med bakgrunn i henvendelser han har fått fra beboere, undersøke den helsemessige risiko som innbyggerne blir utsatt for. Dette dreier seg om hygiene og eventuell fare for smittsomme sykdommer, samt måling av støy som beboere utsettes for. «Det er subjektivt hvor mye slik lydpåvirkning mennesker tåler, men generelt kan skriking fra fugler virke negativt på nattesøvn, stress og andre påfølgende lidelser», sier kommunelegen.

Ordfører Karin Søraunet sier at Vikna kommune vil søke Direktoratet for naturforvaltning om dispensasjon for å få redusert bestanden av krykkje i Rørvik sentrum. Et eventuelt vedtak om nedskyting (eller uttak som det så fint heter) av rødlistearten krykkje vil selvsagt bli påklaget av NOF.

 

 

Krykkjer som hekker på tak
Krykkjer går ikke av veien for å hekke på hustak. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentarer til nyheten (8)