Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Tid for å bygge fuglekasser!

Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser!

Av Jostein Sandvik

Publisert 06.04.2006

Allerede i mars begynner meisene å undersøke fuglekassene, og april er måneden når meiser og stær bygger reir og legger egg. Kattuglene er i gang med å inspisere potensielle boliger allerede i februar, mens svarthvit fluesnapper - som er en trekkfugl - drøyer gjerne ankomsten til månedsskiftet april-mai.

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Noen tar den på ettersommeren sammen med den siste sjekken av kassene, for å se om det ligger igjen noen døde unger, råtne egg eller om det er et nytt par som har startet med sitt andre kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vinteren, for da er det kaldt og fugleparasitter i kassen holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet senest i påska, litt avhengig av hvor i landet kassen henger.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt er kun brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassen vil etterhvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etterhvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder stærkasser og småfuglkasser med litt større hull enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk i kassen også om våren, selv om den er rengjort om høsten. Dette fordi spurveugla ofte bruker fuglekassene til å hamstre mat, hovedsakelig mus, i løpet av vinteren.

  • Les mer om mål og utforming av fuglekasser her
  • Registrer fuglene du får i kassene dine her

De store ugle- og andeholkene må fylles med ca. 10 cm med spon eller sagflis i bunnen, fordi disse artene ikke bygger reir selv. Ved rengjøring av slike kasser må dette etterfylles, ellers vil de sjelden bli tatt i bruk av de potensielle artene, og tar de sjansen vil ofte flere av eggene bli liggende igjen på grunn av dårlig isolasjon.

Det kan også være aktuelt å flytte fuglekasser. Det er ikke alltid vi mennesker har samme syn på hva en god hekkeplass er, som de leieboerne vi tilbyr dem til. Dersom en fuglekasse har stått på en plass i to - tre år uten å være tatt i bruk, bør vi vurdere å flytte den. Det kan også være kasser som er utsatt for predasjon som bør flyttes for å redusere tapet av unger.

Bestill ferdige fuglekasser

Kjøttmeis
Kjøttmeisa er en av de vanligste artene i fuglekasser. FOTO: Alf Tore Mjøs
Blåmeis
Blåmeisa er også en hyppig bruker av opphengte fuglekasser. FOTO: Jon Østeng Hov