Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Trengs grunneiers tillatelse for å henge opp fuglekasser?

Fugleinteresserte har hengt opp tusenvis av kasser av alle størrelser og typer i Hedmark. Vanligvis er det lite kontroversielt, og det er ingen sterk tradisjon for å involvere grunneier. Det er også sjelden kassebyggere hører vektige innvendinger fra grunneiere. Men hva sier lovverket?

Av Trond Berg

Publisert 19.07.2018

I den grad noen har reflektert over saken, anser mange en fuglekasse bare for å være en «nesten naturlig ting», som etterligner en helt naturlig ting, nemlig en naturlig hekkeplass. Men kassebygging har fått et omfang utover det vanlige i elverumstraktene. Særlig gjelder dette plattformer beregnet på lappugle. Håpefulle fra nær og fjern har satt opp slike brett, som regel i nærheten av vei. Dette er blitt lagt merke til, og grunneiere har reagert. Men har de reagert med rette?

En ting er at de er kritiske til bruk av ståltråd og spiker, en annen ting at de mener seg berettiget til å bestemme hvorvidt slikt skal henges opp på eiendommen deres. Er det bare et utslag av overdrevet kontrollbehov og eiertrang, eller har de loven på sin side?

Jeg har forelagt saken for juridisk ekspertise innen friluftsliv og allemannsretten, og svaret er entydig. En fuglekasse (uansett type) er å betrakte som en «fast innretning», og krever dermed grunneiers samtykke. Dersom noen kom og hengte opp en kasse i hagen din, ville du kanskje anse det som rimelig. Men det samme gjelder i utmark. Eiendom er eiendom, og eiendomsretten står sterkt i Norge.

Så svaret på spørsmålet er ja. Man trenger grunneiers tillatelse for å henge opp fuglekasser. Det skal innrømmes at dette var nytt for meg, og jeg føler meg derfor tvunget til å gjøre det nest beste: Informere grunneier om kasser jeg har hengt opp. (Det er ikke få…) Så får de ta stilling til saken. Jeg regner ikke med å møte mye problemer av den grunn, bortsett fra den frustrerende jobben med å lete opp hver eneste eier. I elverumstraktene kryr det av små og store teiger på kryss og tvers.

Man kan mene at grunneiere som nekter fuglefolk å henge opp kasser på eiendommen sin er urimelige eller smålige. Men lik det eller ikke: De har retten på sin side.

 

Grunneiertillatelse nødvendig
Uansett art – etter lovens bokstav skal grunneiers samtykke innhentes før fuglekasser henges opp. FOTO: Trond Berg
Lappugle
Uansett art – etter lovens bokstav skal grunneiers samtykke innhentes før fuglekasser henges opp (Foto: Trond Berg)