Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Gulirisk - ny hekkeart for Norges fauna!

Den norske hekkefuglfaunaen har blitt beriket med ytterligere én art, da et par gulirisk ble funnet hekkende i Bærum denne uke. Funnet er godt dokumentert, og har vakt stor interesse i media. I skrivende stund er ungene ute av reiret, og mates av foreldrene.

Av Bjørn Olav Tveit

Publisert 23.07.2010

De seneste dagene har et gulirisk-par blitt funnet hekkende på Haslum kirkegård i Bærum. Gulirisk er en art som hekker rundt Middelhavet og på kontinentet, med noen få par i Sør-Sverige og Sør-England. Hos oss forekommer den som en sjelden trekkgjest med totalt nærmere 40 funn, så langt utelukkende på senvåren. Flere av funnene har vært av syngende hanner, og noen få ganger har også par blitt observert. Det er derfor ikke urimelig å anta at arten har hekket hos oss tidligere, men paret i Bærum er altså det første som beviselig har hekket. Ungene ble sett fly ut av redet 22. juli og blir nå matet av foreldrene i trekronene på Haslum kirkegård. Begivenheten har vakt stor interesse i mediene, både i radio og lokalavisen.

Den stolte oppdager av guliriskene, Bjørn Olav Tveit, som bor på Haslum, er aktuell også med boken Guide til Norges fugleliv, som er anmeldt i siste nummer av Vår Fuglefauna. En mer utførlig beretning om hekkefunnet kommer i neste nummer av bladet.

Gulirisk
Gulirisk er det siste tilskuddet blant norske hekkefuglarter! FOTO: Eyvind Rugland

Kommentarer til nyheten (13)