Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Tell kortnebbgjess i helga!

Som en del av bestandsovervåkingen av kortnebbgjess arrangeres det førstkommende søndag (29. oktober 2006) en internasjonal telling i Europa. Tilsvarende tellinger har blitt gjennomført tidligere år, og er en god pekepinn på hvordan gjessenes bestand ser ut, og hvordan deres høst- og vinterrutiner er.

Av Frode Falkenberg

Publisert 26.10.2006

Tellingene organisereres av Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og koordinator i Midt-Norge er Per Ivar Nicolaisen, mens Sørøst-Norges mann er Bjørn Harald Larsen. De kan fortelle at i tillegg til at antall individer blir registrert, ønskes informasjon om hvorvidt de raster, trekker, beiter på åker osv. Observasjonene og eventuelle spørsmål kan sendes direkte til Per Ivar på e-post: nicolaisen@ogndal.net

Overvintringsområdene for kortnebbgjess fra Svalbard er i hovedsak i Danmark, Tyskland og Nederland. I Danmark foregår kortnebbgåstellinger månedlig fra oktober og fram til våren. De er et ledd i overvåkingen av høst- og vinterbestanden av gjess fra Svalbard. Jesper MAdsen i DMU står også for koordinering av halsmerking i vinterkvarterene og på hekkeplassene.

Pinkfoot.net

Kortnebbgjess
Rastende kortnebbgjess på Ørin i Nord-Trøndelag i mai 2006. FOTO: Frode Falkenberg