Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Tidenes fangst av perleugler!

I Trysil har ivrige ornitologer høsten 2010 fanget og ringmerket over 1100 perleugler! Aldri før har det vært fanget slike mengder av denne barskogsugla på en høst i Norge. Litt «bifangst» av andre ugler har det også blitt, bl.a. fikk en slagugle ring om foten.

Av Magne Myklebust

Publisert 30.12.2010

NOFs medlemmer bidrar hele tiden med å øke kunnskapen om fuglelivet i Norge, og de få medlemmene i Trysil lokallag er i så måte intet unntak. De har i sin kommune bidratt med ny kunnskap gjennom storstilte og langvarige kasseprosjekter på bl.a. tårnfalk og ugler.

De siste årene har det vist seg at store mengder perleugler farter gjennom Trysils skoger om høsten. Ole Petter Blestad og Bjørn Erik Foyn er to av entusiastene som dro i gang den høstlige fangsten av ugler, og de forteller at det var i 2007 medlemmer av Trysil lokallag begynte med høstfangst i større målestokk. Man har prøvd seg fram over tid til fangststeder og metodikk som fungerer.  

Høsten 2010 tok fangsten av perleugler i Trysil virkelig av. Uten at tallene pr. dags dato er summerte, opplyser Blestad at i overkant av 1100 perleugler har blitt ringmerket. I tillegg kommer en god del kontroller av egenmerkede perleugler gjennom flere år, men det ble også fanget en perleugle merket i Finland og tre som var merket i Sverige. I år startet fangsten 2. august, men det var veldig stille fram til 10. august. Da ble det fart i perleuglefangsten. Kun avbrutt av elgjakta, har Blestad drevet med fangst av perleugle hver kveld forholdene har tillatt det fram til begynnelsen av november. 25. august til 20. september var den perioden med mest ugler i nettene. Det er mest trafikk når det er stjerneklart og litt månelyst - også uglene er avhengig av litt lys for å bevege seg og jakte. 47 perleugler på en kveld ble rekorden. Mytemønster ble notert for alle fangede individer. Alder ble beregnet ut fra mytemønster, og det viste seg at over 80 % av perleuglene var ungfugler. Andelen voksenfugler økte på utover høsten.

Blestad opplyser at Trysil kommune er på 3000 km2, og kanskje hekker rundt 200 par perleugler i gode smågnagerår i kommunen. Som i 2010, da det var mye skoglemen i Trysil.

Litt bifangst av andre uglearter blir det også i nettene. Uten at de eksakte tallene er klare, kan Blestad fortelle at 10-15 spurveugler, 10-12 haukugler, 4-5 jordugler, 15 hornugler og en slagugle har fått ring rundt beinet i høst.

Da kan kanskje et nyttårsforsett for ivrige ringmerkere være å la seg inspirere av de ivrige entusiastene i Trysil?

Perleuglefangst
Det var travle tider for Ole Petter Blestad (bildet) i høst! Over 1100 perleugler ble ringmerket av Blestad, Bjørn Erik Foyn og de andre entusiastene i Trysil lokallag høsten 2010. FOTO: Ole Petter Blestad
Perleugler i nett
Det var bra trøkk i uglenettene til Trysil lokallag høsten 2010. FOTO: Ole Petter Blestad

Kommentarer til nyheten (22)