Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Milepæl for europeisk ringmerking

Det europeiske samarbeidsorganet for ringmerkingssentralene, EURING, har nådd en milepæl med 10 millioner oppføringer i EURING-databanken. Jubileumsfuglen ble en låvesvale hunn, fanget og ringmerket i Malta den 16. april 2011 under vårtrekket, og kontrollert i live den 19. juni 2011 i Ràby, Tsjekkia.

Av Alf Tore Mjøs

Publisert 16.02.2012

The Euring DataBank (forkortet EDB) er en sentral europeisk database som inneholder data om ringmerkede fugler som er registrert mer enn én gang, dvs. individer hvor det finnes gjenfunn eller kontroller. Dataene spenner over mer enn 100 år, men nyere data er selvsagt kraftig overrepresentert. Databasen inneholder opplysninger om forflytninger og overlevelse for 552 ulike arter. De ulike landenes ringmerkingssentraler bidrar inn i denne databanken med nasjonale data, slik at forskere kan hente ut data fra flere land på en enkel og effektiv måte. 

EURING har vært en paraplyorganisasjon for de europeiske ringmerkingssentralene siden 1962. EURING koordinerer og tilrettelegger for vitenskapelig- og administrativt samarbeid mellom de nasjonale ringmerkingssentralene, for å utvikle og vedlikeholde høy standard innen ringmerking. EURING tilrettelegger også for vitenskapelige studier av fugler, spesielt de som er basert på merkede individer. Særlig viktig er bruken av spesifikke data som bare ringmerkingsaktiviteten kan tilby for forskning og forvaltning. Målsetningene blir nådd gjennom faglig godt fundamenterte samarbeidsprosjekter, organisering av møter og innsamling av data til EURING-databanken.

EURING er opptatt av å promotere den optimale bruken av dette enorme datasettet, og mottar gjerne søknader om tilgang til å bruke data fra EURING-databanken. Nyere studier relatert til migrasjon har blant annet fokusert på trekkveier, geografiske trekkskiller, invasjonsbevegelser, evolusjon, fenologiske endringer, mytetrekk, spredning av ikke-trekkende arter og fugler som vektorer for sykdommer. Andre studier var fokusert på overlevelse, dødelighet, habitatbruk og populasjonstrender. Data er også blitt brukt i ulike migrasjonsatlaser og i artsmonografier. Gjenfunn fra EURING-databanken har i tillegg gjort det mulig å vise hvordan trekkfugler prøver å håndtere de miljømessige virkningene av klimaendringer.

Museum Stavanger blir som norsk ringmerkingssentral forespurt fra EURING hver gang det er aktuelt å utlevere norske data til et prosjekt, og vi har full anledning til å si nei dersom disse dataene er båndlagt eller i aktiv bruk av norske forskere. 

Aktuelle lenker:

Ringmerket låvesvale
En låvesvale ringmerket med en liten nummering i lettmetall. FOTO: Adriano de Faveri

Kommentér nyheten