Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Traner er turistmagnet til tross for fugleinfluensaen

Svenskene har satset storstilt på økoturisme ved fuglelokaliteten Hornborgasjön. Her går arrangementene sin gang uten for mye oppstyr rundt fugleinfluensaen! Det kan virke som vi nordmenn er mer bekymret enn svenskene for denne «fjærkresykdommen».

Av Morten Ree

Publisert 28.03.2006

Hornborgasjön ligger i det sørlige Sverige, ca. 15 mil nordøst for Gøteborg. Her er det etablert et stort senter for fugleopplevelser, og senteret venter i disse dager på at titusener av våtmarksfugl som traner, ender, gjess og vadere skal komme. I løpet av våren vil denne turistmagneten motta over 150 000 besøkende naturentusiaster i løpet av de fire ukene tranedansen pågår. For det er tranene som er det store trekkplasteret!. Her samles majoriteten av hekkebestanden i sørlige deler av Skandinavia, og det er en enorm opplevelse ikke bare å se, men også å høre disse store fuglene.

Hornborgasjön er en av de stedene det har vært mest fokus på angående fugleinfluensaen. Her får vi enorme konsentrasjoner av våtmarksfugl. En stor del av disse, også tranene, har vært innom Rügen i Nord-Tyskland hvor smitten ble påvist tidligere i vinter. Likevel er fugleinfluensaen ikke noe stort tema i forhold til de aktiviteter som foregår i Hornborgasjön, og ingen restriksjoner er innført så langt. Dette til tross for at Sverige har hatt sitt første funn av fugleinfluensa.

Også fra Norge valfarter hundrevis, kanskje tusenvis av personer hvert år for å oppleve denne unike tranedansen som mange har hørt om, men ikke så mange har sett. Det er et intenst vakkert og grasiøst skue når fuglene gjør sine hoppende dansetrinn mens de utstøter trompetlignende lyder som kan høres 2-3 km borte. Når det attpåtil er over 10 000 av dem så er det litt av et kor, for ikke å snakke om opplevelsen når tusenvis av traner svever over område på sine over 2 meter lange vinger.

Vår og høst kan man også påtreffe traner mange steder i Norge. Om våren samles tranene ofte på store åkre i lavlandet spesielt på Østlandet og Midt-Norge. Her raster de i påvente av at snøen skal forsvinne fra deres hekkeområder i høyereliggende skog- og fjellmyrer. På høsten kommer tranene ned fra fjellet igjen. Da blir de ofte noen uker i lavlandets åkerlandskap for å spise godt før avreisen sørover mot overvintringsplassene i Spania, Portugal og det nordlige Afrika.

Les mer på www.hornborga.com

Trane
Til tross for fugleinfluensaen ventes 150 000 besøkende på den spektakulære tranedansen ved Hornborgasjön i Sverige denne våren. FOTO: Lars Løfaldli