Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Kraftig tilbakegang for gråspurv og stær i England

I land som England og USA er det stor oppslutning om hagefugltellinger vinterstid, noe som også gir gode resultater for overvåking av vinterbestandene til de fugleartene som er tilknyttet hager. I England viser årets Big Garden Birdwatch at stær og gråspurv sliter.

Av Magne Myklebust

Publisert 30.03.2006

Prosjekter i kategorien Citizen Science er store i flere land, og spesielt England og USA har omfattende prosjekter hvor den jevne mann og kvinne kan bidra med viktig vitenskapelig informasjon. På fuglefronten er hagefugltellinger som kan foretas fra kjøkkenvinduet eller skolevinduet en vinner!

I løpet av helgen 28.-29. januar 2006 så arrangerte the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) i England sin Big Garden Birdwatch. RSPB er den engelske partneren av BirdLife International. Denne helga deltok mer enn 470 000 mennesker, bl.a. 86 000 barn, på hagefugltellingen. Aldri før har så mange deltatt på prosjektet! Slike antall er overkommelige i England siden RSPB faktisk har over 1 million medlemmer...

Hele 8.1 millioner fugler av 80 arter ble registrert i mer enn 270 000 hager. Antall deltakere vokser for hvert år i prosjektet, men det gjør dessverre ikke antall individer av alle fuglearter! Siden starten av Big Garden Birdwatch i 1979 har det blitt registrert en kraftig tilbakegang for flere av artene som overvintrer i britiske hager.

Gråspurv var den mest tallrike arten i tellingen, til tross for at den har gått kraftig tilbake i antall siden starten i 1979. Da ble det registrert gjennomsnittlig 10 gråspurver i hver hage i England, mens gjennomsnittet ved årets telling var 4.41. Tilbakegangen for vinterbestanden av gråspurv i England er altså på 56% i perioden 1979-2006.

Stær var faktisk den mest tallrike arten ved tellingen for to år siden, men i likhet med gråspurv er dette en art det blir stadig mindre av vinterstid i England. Det ble i årets telling registrert gjennomsnittlig 3.64 stær i hver hage, noe som faktisk innebærer en dramatisk tilbakegang på 76% siden 1979. For oss nordmenn er dette nedslående nyheter. Intet annet land har flere gjenfunn av norskmerkede stær enn Storbritannia, og gjenfunnene er stort sett gjort om vinteren. Trolig er de nedslående tallene fra England også en demonstrasjon på at det ikke står bra til med den norske hekkebestanden av stær.

Det er heldigvis ikke tilbakegang å spore for alle arter. Grønnfink og gjerdesmett har i perioden 1979-2006 hatt økninger i vinterbestanden på henholdsvis 67 og 140%! For svarttrost og måltrost var antall registrerte individer godt over gjennomsnittet, noe som kanskje reflekterer at den kalde vinteren får flere individer av disse artene til å trekke inn i hagene. Selv om svarttrost ikke var den mest tallrike arten i Big Garden Birdwatch, så var den mest utbredt med registreringer i 94% av hagene.

Gledelig var det også å registrere den økte interessen blant barn og skoler til å delta. Mer enn 1300 skoler tok del i Big Schools’ Birdwatch, som skole-delen av tellingen har blitt kalt. Kanskje vi med Fuglevennen-konseptet kan skape økt interesse for fuglelivet med hagefugltellinger også her i Norge?

Har du sett gråspurv?

I Norge har NOF, Miljolare.no og NRK Newton siden 2003 oppfordret folk til å registerere gråspurver i Norge. Legg gjerne inn dine gråspurvobservasjoner du også. Du finner siden for registreringer her.

Big Garden Birdwatch

Gråspurv
Gråspurven i England sliter. Hvordan står det egentlig til her hjemme i Norge? FOTO: Frode Falkenberg / www.cyberbirding.no
Stær
Tilbakegangen for overvintrende stær i England er på hele 76%. Siden mange norske stær overvintrer i England er det fristende å spekulere i om de engelske tallene indikerer en negativ utvikling også for den norske hekkebestanden. FOTO: Gunnar Numme / Vestfold Miljøfoto