Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Økt bekymring for Vadehavet

Vadehavet er det største tidevannsområdet i verden, og er et ekstremt viktig område for vannfugler i Nord-Europa. En kraftig nedgang i antallene av flere fuglearter i Vadehavet har fått BirdLife International til å sette fokus på truslene mot dette enorme og unike området.

Av Magne Myklebust

Publisert 19.03.2010

Enorme flater med mudder og sand eksponeres ved lavvann i et område som strekker seg 500 km fra Nederland i vest via Tyskland til Danmark i øst. Det er dette området som kalles Vadehavet, og totalt er arealet til denne enorme våtmarken over 10 000 kvadratkilometer. UNESCO plasserte området på sin verdensarvliste i juni 2009. På UNESCOs hjemmesider beskrives Vadehavet som det største sammenhengende tidevannsområdet i verden, og det omtales videre at mellom 10 og 12 millioner fugler er innom området i løpet av et år. På det meste kan drøyt seks millioner fugler være tilstede samtidig i Vadehavet.

Arter som polarsnipe og lappspove bruker Vadehavet som rasteplass i trekktidene og også som vinterkvarter. En lappspove som har blitt utstyrt med satellittsender av NOF har tilbrakt vinteren 2009/2010 i Vadehavet sammen med et stort antall artsfrender. Polarsniper fra Canada og Grønland blir registrert i Balsfjorden i Troms på vårtrekket. Disse fuglene overvintrer i Vadehavet. Sibirske polarsniper trekker videre til sine overvintringsområder i Vest-Afrika. Vadehavet er ekstremt viktig for den europeiske bestanden av gravand. Våre gravender oppholder seg her utenfor hekkesesongen. Ringmerking av fugler har vist at mange norske hekkefugler bruker Vadehavet i trekktidene og om vinteren. Gode eksempler på dette er tjeld og myrsnipe. Området utgjør også et viktig hekkeområde for arter som skjestork, splitterne og avosett.

Med sin sentrale beliggenhet kommer det neppe som noen overraskelse at Vadehavet trues på flere fronter. Fiskeri og landbruk, introduserte arter, industriutbygging, turisme, militær aktivitet og effektene av klimaendringer bidrar alle til å redusere områdets kvalitet. Dessverre så viser bestandsovervåking i Vadehavet en betydelig tilbakegang for flere fuglearter. Ærfugl, tjeld og hvitbrystlo er blant artene som går sterkt tilbake i antall.

Danmark, Tyskland og Nederland har heldigvis oppegående og sterke partnere av BirdLife International. De heter henholdsvis DOF, NABU og Vogelbescherming Nederland. Disse tre organisasjonene har nå slått kreftene sammen med det mål at Vadehavet skal bevares og restaureres. De har nylig presentert en visjon for Vadehavet, som presenterer syv forvaltningstiltak i området. Den offensive visjonen tar ikke bare mål av seg til å bevare området som i dag, men inneholder også mål om restaurering av ødelagte habitater. Så får vi håpe at BirdLife-partnerne klarer å bevare verdens største tidevannsområde til tross for det sterkt økende presset området er utsatt for.

Les mer:

Tjeld
Det er en sterk nedgang i antallet tjeld som oppholder seg i Vadehavet! FOTO: Halvor Sørhuus
Kart over Vadehavet
Vadehavet er på kartet markert med en mørk blå farge. Området strekker seg 500 km fra Nederland i vest via Tyskland til Danmark. Det har et areal på over 10 tusen kvadratkilometer. På lavvann utgjør de eksponerte sand- og mudderflatene et område som er over fire ganger så stort som Vestfold fylke! FOTO: Aotearoa/Wikimedia Commons

Kommentér nyheten