Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

DN reviderer skadefellingsforskriften

Norsk Ornitologisk Forening har ved gjentatte anledninger kommet med kritiske bemerkninger om skadefellingsforskriften. Med bakgrunn i NOFs brev datert den 17. desember 2007 til Direktoratet for naturforvaltning (DN) med krav om revidering av skadefellingsforskriften, starter DN allerede nå i vår arbeidet med revideringen.

Av Inge Hafstad

Publisert 25.02.2008

Det er ingen hemmelighet at NOF misliker skadefellingsforskriften. Revidering av forskriften har vært diskutert muntlig med representanter for DN ved flere anledninger. I forbindelse med at Artsdatabanken publiserte den reviderte norske rødlisten i desember 2006 kom flere av artene som omfattes av skadefellingsforskriften inn på den norske rødlisten. NOF finner det derfor naturlig at forskriften tilpasses dagens virkelighet.

I mai 2007 oppfordret vi våre medlemmer og andre brukere av vårt nettsted til å ta kontakt angående bruken av forskriften og vi ble tipset om flere tilfeller av kommuners lettfeldige bruk av forskriften. Med bakgrunn i dette krevde NOF i brev datert 17. desember 2007 at DN starter arbeidet med revideringen av skadefellingsforskriften.

I DNs svarbrev datert 21. februar 2008 tar direktoratet NOFs krav til etterretning, og de tar sikte på å starte arbeidet med revideringen av skadefellingsforskriften våren 2008, med sikte på ikrafttredelse av revidert forskrift 1. januar 2009. NOF vil være en aktiv bidragsyter i revideringsprosessen og forhåpentligvis vil den reviderte forskriften være et stort steg i riktig retning i forvaltningen av våre fuglearter.

Stær
Stær er en av få rødlistearter som kan felles gjennom skadefellingsforskriften. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentér nyheten