Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Forskrift for merkeordning på katt

NOF har svart på Mattilsynets høringsforslag om id-merking av katt i Norge. Det finnes anslagsvis 600 000 katter i landet og i tillegg en rekke eierløse/forvillede katter. Disse tar millioner av fugler hvert år. NOF ser frem til en forskrift som ansvarliggjør og regulerer katteholdet!

Av Morten Ree

Publisert 04.12.2009

Undersøkelser i Sverige og Storbritannia viser at en tam huskatt i gjennomsnitt bringer fra 6-18 fugler med «hjem» i løpet av ett år. Hvis man legger til grunn Mattilsynets anslag på ca. 600 000 katter her i landet, så er det snakk om store innhugg i fuglebestandene! Selv om vi bruker det minste tallet fra disse undersøkelsene, så blir summen drepte fugler per år i Norge 3,6 millioner! Undersøkelsen tar ikke med de eierløse/forvillede kattene, som må fange blant annet fugler for å i det hele tatt overleve. Det er heller ikke tatt høyde for at en katt vanligvis bringer 30-50 % av sine byttedyr med «hjem». Inkluderes disse faktorene så snakker vi sannsynligvis om et tosifret antall millioner døde fugler på grunn av katter hvert år i Norge!

Forslaget til ny forskrift legger opp til at det skal bli tvungen merking av alle huskatter her til lands. Katten får plassert en mikrochip innenfor huden i nakken, hvor data om dens tilhørighet blir lagret. På litt sikt vil det da kunne skilles mellom katter som har en eier eller som er eierløse/forvillet. Dermed vil det kunne gjøres noe med den store andel av eierløse/forvillede katter som enkelte steder finnes i store antall, og er til stor belastning for den naturlige fauna. Det er svært viktig å få presisert at en katt er importert til Norge som et husdyr. En eierløs/forvillet katt må derfor betraktes på linje med andre introduserte arter i vår fauna, og bør følgelig erklæres som uønsket.

  • Les NOFs høringssvar her (PDF)
  • Les Mattilsynets forslag til forskrift med følgebrev her
Katt
Det går trolig mot merkeordning for katter i Norge. FOTO: Magne Myklebust

Kommentarer til nyheten (35)