Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Tyrifjorden:

24.01.2019Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site
04.07.2018Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt
16.11.2017Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
03.02.2014- En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier
03.05.2012NOF-rapport om fuglelivet i Steinsvika i Hole
24.06.2011Høringssvar til verneplanen for Tyrifjorden
21.08.2008NOF støtter utvidet våtmarksvern i Tyrifjorden
19.02.2007Dramatisk for sjøfuglene i Nordre Tyrifjorden

Andre nyheter