Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Gulnebblom til gull

Første halvdel av mai er en glimrende tid for å se etter nordtrekkende gulnebblom langs kysten av Hordaland. 1. mai i år ble hele 37 slike kjemper sett flygende forbi Skogsøy i Øygarden. Det har aldri skjedd før!

Av Frode Falkenberg

Publisert 02.05.2014

Gulnebblom er en fåtallig overvintrer i Europa, og Norge huser majoriteten av dem. Det er anslått at rundt 1000 ind. tilbringer vinteren i våre farvann, de aller fleste nord for Stadt. I Nordsjøbassenget er det mer uklart hvor mange fugler som overvintrer. At det er betydelig færre er helt sikkert. Det er nettopp disse fuglene som vi i Hordaland har muligheten til å oppleve.

Store tunge fugler som lomer og gjess liker gjerne litt motvind på sin ferd nordover. De utnytter det som en kilde til oppdrift, og bruker dermed mindre energi per kilometer enn om det hadde vært stille. Kombinasjonen av fridag, god værmelding og dato gjode at seks fuglekikkere var på plass på Skogsøytuva fram til klokka tolv for å telle trekkfugl. I de to første timene gikk det bra med gjess, men kun tre gulnebblom var logget klokka åtte. Etter det tok det formelig av med en jevn strøm av de gigantiske fuglene med bananfarget nebb. Vi avsluttet tellingen klokka tolv, og summerte altså opp 37 individer i løpet av seks timer. 35 av disse var voksne fugler i full sommerdrakt, mens to var ungfugler (2K - født i fjor). Tidligere toppnotering stammer fra slutten av 90-tallet og var på 22 ind. - også det 1. mai.

Om høsten er det mer tilfeldig å se gulnebblom trekke mot sør, da fuglene kommer mer spredt i sesongen og er tilsynelatende i mindre grad så kresen på værtypen. Funnene i Hordaland illustrerer dette godt. Ta en titt på forekomsten gjennom året på denne figuren (alle rapporter i Artsobservasjoner fra Hordaland).

Det var ellers en strålende dag for sjøfugltrekk på Skogsøy. Det utviklet seg til å bli ganske mye nordavind utover dagen, men det var bra med fugl fram til 11-tiden. Andre nevneverdige observasjoner av nordtrekkende fugler var 753 hvitkinngås, 202 svartand, 315 smålom og en 2K islom.

Gulnebblom
Hele 37 gulnebblomer trakk nordover forbi Skogsøy i Øygarden før klokka tolv 1. mai 2014. Det er ny bestenotering på en dag i Hordaland, og også trolig i Sør-Norge. FOTO: Frode Falkenberg
Havfuglkikkere på Skogsøy
Å sitte ytterst på et svaberg og telle nordtrekkende sjøfugl er for mange en tradisjon knyttet til 1. mai. FOTO: Arild Breistøl