Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Fargerik seinhøst i Øygarden

I oktober og november forbereder naturen seg til vinteren. Insektene går i dvalemodus, fugler forlater oss og vegetasjonen mister sin fargeprakt. Det var derfor hyggelig at vi fikk besøk av to meget omgjengelige fjærkledde fargeklatter i denne perioden.

Av Frode Falkenberg

Publisert 29.11.2021

Noen fuglearter skiller seg spesielt mye ut, enten gjennom sin fargeprakt eller på andre oppsiktsvekkende måter. En gruppe fugler, ofte kalt praktfugler, tiltrekker seg alltid mye oppmerksomhet hos både fotografer og fuglekikkere. I høst fikk vi besøk av to av dem, som begge til overmål lot seg studere på nært hold over flere dager.

Bieter på Tælavåg

Om ettermiddagen 16. oktober nærmest snublet Ian Fredriksen over en bieter på Tælavåg i gamle Sund kommune, nå Øygarden. I løpet av de påfølgende dagene fikk et utall fuglekikkere og fotografer se den, ofte på kloss hold. Bieteren hadde fokus på å jakte etter insekter, og lot seg ikke forstyrre av horder av folk med lange linser og kikkerter. Fra ledninger eller andre punkter med god utsikt gjorde den utfall og fløy lynkjapt og snappet veps i luften. Det var imponerende å oppleve hvor skarpøyd den var, siden insekter ikke er allverdens tallrike på denne tiden av året. Mat fikk den fanget i alle fall! Den ble sist sett 23. oktober.

Det foreligger bare seks godkjente funn av bieter i Hordaland fra før. Den første ble sett i Masfjorden i september 1983, og den var fram til i år det eneste høstfunnet i regionen. Resten har blitt observert i perioden fra 14. mai til 28. juni. Dette er også den beste tiden for å se bieter på generelt grunnlag i Norge. Forekomsten, på ca. 230 funn fram til 2020, har en topp i månedskiftet mai/juni. Høstfunn er mer sjeldne, og såpass seint som årets fugl på Tælavåg har bare skjedd fire ganger før.

Det som kanskje er mer spesielt er fuglens alder. Bieteren var født i år, altså en ungfugl. Det foreligger faktisk ingen godkjente funn av ungfugler i Norge, noensinne! Ungfugler av bieter skiller seg fra eldre fugler ved at de mangler stjertspyd, og er mer grønne i fjærdrakten. Voksne fugler har flere farger, men skjønnheten på vår unge venn lot seg ikke forringe av den grunn. Vi får håpe at den reorienterte og kom seg sørover. Den skal tross alt være i tropisk Afrika på denne tiden av året.

Hærfugl på Nautnes

Det skulle gå et par uker før en ny attraktiv fugl dukket opp i Øygarden. Denne gang var åstedet helt nord i kommunen. Der ble nemlig en hærfugl ble fotografert av Mette Wolff på Førehjelmo 6. november. Hun la ut et bilde på Facebook, og dermed var soga i gang. Fuglen var riktignok ikke å finne de neste dagene. Roald Hatten, som bor i området, la ut en etterlysning av fuglen på Facebook. Og han fikk respons! Han ble fortalt at fuglen nå var 3-4 kilometer lenger sør, på Nautnes. Roald tok fotoutstyret på en luftetur og fant fuglen mens den næringssøkte mellom søppelbøtter og tilhengere i det lille tettstedet. Hærfuglen holdt seg i tre dager på Nautnes, og ble sist sett 11. november. På samme måte som bieteren tiltrakk den seg store mengder skuelystne. Også denne fuglen var rimelig fortrolig med mennesker mens den pirket sitt lange nebb ned i bakken, der den ofte fant små godbiter som den kastet opp i luften før den svelgte dem.

Dette var 60. gang hærfugl ble observert i Hordaland. Første gang arten ble påvist hos oss var 29 september 1881, da en fugl ble skutt på Skogsvåg, sør i Øygarden. De neste tre fuglene som besøkte regionen led samme skjebne, i hhv. september/oktober 1908, 1909 og 1930. Det var ikke uvanlig å skyte fugler for å dokumentere dem på den tiden. Heldigvis er det ikke slik i dag, og arten har nærmest vært en årviss gjest i Hordaland siden slutten av 90-tallet. Den opptrer helst om høsten, fra midten av august til tidlig i november, men har også en liten topp om våren i månedskiftet april/mai. 1990 er det året det ble sett flest hærfugler hos oss, da fem individer ble registrert. En av dem forsøkte å overvintre, og oppholdt seg ved Vinnes i Bjørnafjorden i perioden 23. oktober 1990 til 28. februar 1991. På landsbasis har det blitt registrert gjennomsnittlig 21 fugler per år de siste 20 årene.

Bilder av bieter og hærfugl fra Hordaland

Bieter
Bieteren på Telavåg unner seg litt fjærstell 17. oktober. Fuglen var en ungfugl, noe som blant annet kan sees på at stjerten mangler forlengete sentrale stjertfjær. FOTO: Frode Falkenberg
Bieter
Bieteren var stort sett aktivt næringssøkende på dagtid, og gjorde hyppige utfall i flukt mot insekter (i første rekke veps) som den fortærte med stor appetitt. FOTO: Roald Hatten
Hærfugl
Hærfuglen fant mye å spise på Nautnes. Etter å ha pirket fram maten fra bakken med nebbspissen, kastet den godbiten i luften for så å svelge den. FOTO: Roald Hatten
Hærfugltittere
En av mange grupper som nøt synet av hærfuglen på Nautnes. Fuglen utgjorde det 60. funnet i Hordaland gjennom tidene. FOTO: Frode Falkenberg