Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

En vellykket Øygarden-rundt tur

Det kan vi slå fast etter å ha notert trettiseks forskjellige arter. Vi var tolv personer som fartet rundt i alt av kjente og kjære fugle-biotoper Øygarden har å by på.

Av Harald Simonsen, Turleder

Publisert 20.02.2014

Og ja, det sosiale fellesskapet med latter og glede over ”store” og ”små” observasjoner, var en gjennomgangsmelodi på hele turen! Til og med været spilte på lag med oss, til tross for dystre værmeldinger tidligere i uka.

På forhånd hadde vi nærmest garantert en del arter; vi observerte 3 islommer, 30 fjæreplytter, 6 havsuler på trekk, 174 haveller og 2 teist. Vi noterte også 2 toppmeis, 2 pilfinker, 3 storspover og ikke minst 109 toppskarver. Turen ble avsluttet og ”toppet” ved Solsviksundet hvor de mest observante av oss ”peilet inn” to lomvier!

Vi lovet også sikre observasjoner av havørn. Totalt ti havørn spredt over de fleste lokalitetene vi besøkte, voktet både på oss mennesker og spredte en del nervøsitet blant andefugler, måker og kråker. Men gråspetten så vi ikke snurten av! Vi var vel ikke på rett plass til rett tid.

Dette er jo en kunnskap vi fugletittere (dessverre) ofte erfarer. Desto større er jo gleden når slike arter dukker opp.

Antallsmessig var det måkefuglene, kråker, haveller og toppskarver som dominerte observasjonene våre. Totalt hadde vi nærmere 1100 observasjoner fordelt på 36 arter og 10 lokaliteter. På nettstedet artsobservasjoner.no/fugler/default.asp for 15.februar finner dere en nøyaktig artsliste både antallmessig og geografisk plassert.

På slike turer er medlemmer med spisskompetanse på å artsbestemme trekkende fugler på lang avstand, skille ulike andearter og vadefugler i vanskelige værforhold fra hverandre, gull verdt. Og disse medlemmene deler gladelig sin kunnskap til oss andre! Derfor vil referenten til slutt sterkt anbefale medlemmer og fugleinteresserte og delta på disse ekskursjonene på mange spennende lokaliteter i fylket utover våren. Du vil oppleve et fint sosialt fellesskap som gledelig deler sine kunnskaper!

 

Truls Lerdahl har ”sett lyset” eller peker han på en havørn?
FOTO: Harald Simonsen
Svartender utenfor Hjelme Vest
FOTO: Truls Lerdahl
Dag Gjerde (t.v.) og Bjarne Andersen har tydeligvis oppdaget noe spennende ute på havet
FOTO: Harald Simonsen