Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Nytt fra LRSK

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteén (LRSK) i Hordaland vil ønske alle observatører et godt nytt år. Samtidig vil vi takke for en flott innsats med rapportering av fugler i Artsobservasjoner i 2015. Nå er tiden kommet for å beskrive fjorårets mest sjeldne funn.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 10.01.2016

Rapporteringsfrist for sjeldne fugler rapportert i 2015 er mandag 1. februar 2016. For å være sikker på at din observasjon skal komme med i våre årsrapporter og de offisielle oversiktene, må de være rapportert innen den tid. LRSK skal i sin tur vurdere hver enkelt rapport, og samle alt i en sluttrapport som publiseres i vårt tidsskrift "Fuglar i Hordaland" i september 2016.

Har jeg noen sjeldne funn?

Lurer du på om du har sett noen fugler som må beskrives for godkjenning? Da logger du deg inn på Artsobservasjoner, og går til "Mine sider" øverst til høyre på forsiden. Til venstre på "Mine sider" vises en liste over "Funn for validering". Om det er noen andre som har funnet fuglen bør du kontakte dem og høre om rapport allerede er planlagt før du skriver din egen rapport.

Når du til slutt velger å beskrive et funn, klikker du på artsnavnet på lista over funn som krever validering. Du kommer da til en ny side, hvor du klikker på "Skriv rapport" øverst på siden. Klikk deg videre til Trinn 1, og fyll inn detaljer om funnet etter beste evne. Klikk deg så videre til Trinn 2 og Trinn 3. Husk å laste opp store filer i Trinn 3 om du sitter på bilder eller annen dokumentasjon av fuglen(e). Klikk så på "Inspiser rapporten" nederst på siden i Trinn 3, og deretter "Send til LRSK" om alt ser ok ut.

LRSK Hordaland

LRSK Hordaland har i 2015 bestått av sekretær Oddvar Heggøy og vurderingsmedlemmene Frode Falkenberg, Terje Hansen og Eirik Nydal Adolfsen. Det ble avholdt to møter i løpet av fjoråret, hvor vurderingskriterier for bl.a. gransanger av u.a. tristis, underartsbestemmelse av sædgås og polarsisik har blitt diskutert. Komitéen har videre blitt enige om å ta ut åkerrikse og vaktel fra listen over arter som krever beskrivelse for godkjennelse.

Dvergspurv (c) Oddvar Heggøy
Har du sett dvergspurv i Hordaland i 2015? Da må du huske å sende inn beskrivelse av fuglen til LRSK innen 1. februar. FOTO: Oddvar Heggøy