Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn

Månedens bilde blir kåret av en jury, mens månedens funn blir plukket ut av LRSK. Bildene og funnene går videre til finale i desember, hvor årets bilde og funn blir kåret. Her kommer resultatene fra februarkåringen.

Av Dag Gjerde og Terje Hansen

Publisert 20.03.2017

Bente Larsen er vinneren av månedens bilde for februar. Et skikkelig blinkskudd av en storskarv som strever med å få ned fangsten.

Bilde er tatt ut gjennom vinduet i hytten til vinneren i Tveitevannet på Askøy. Hun forteller at kampen varte i ca. 15 minutter før ålen ble omgjort til middag. Fotografen har holdt på med fuglefoto i et halvt års tid og kunnskapen om fugl øker i takt med nye arter på bildebrikken.

Storskarv er en vanlig fugl på vinterstid og er den største av de to artene av skarv vi har på vestlandet. Toppskarv er den andre arten. I hekkedrakt er artene lett å skille da storskarven får et stort hvitt felt på låret, mens toppskarven får en flott topp på hodet. Allerede i månedskifte februar/mars kommer disse tegnene til syne. Uten om hekkesesongen skal en ha litt trening med å skille de to artene, spesielt når de flyger forbi i full fart. Storskarven trekker i plog akkurat som gjess, men går ofte over i glideflukt som gjør at de skiller seg ut fra en gåseflokk. På en vintertur lang kysten er storskarven en av de dominerende artene der den sitter lett synlig på et skjær eller sjømerke.

De største hekkekoloniene av storskarv i Norge finner en i Trøndelag og på Helgelandskysten. Storskarven hekker i kolonier og legger 3-4 grønnblå egg som ruges i en måneds tid. Etter klekking blir ungen ca. 50 dager i reiret. I Artsdatabanken står det at storskarven produserer i snitt 2,5 unger pr. året, men at bare 30% overlever det første leveåret.

Storskarven har en rikholdig meny og en utpreget fiskespiser. Den er en effektiv jeger og bruker ofte en liten del av dagen til fangst, mens resten går til stell av fjær og hvile. Storskarven jakter som regel alene, mens toppskarven danner ofte små flokker. Er tettheten av fisk stor kan også storskarven danner jaktlag.

Storskarven på vinnerbildet er antagelig av underarten sinensis(mellomskarv) som trives best i vann eller brakkvann.

Vi gratulerer vinneren med et flott bilde, krus med motiv av årets fugl taksvale er snart på vei!

-o-o-o

Månedens funn i februar 2017 ble polarsnipe på Herdla 21/2. Fuglen ble funnet av Bjørn Reidar Olson. Dette er kun tredje gang polarsnipe er observert i fylket vårt vinterstid. Første var 1 ind. 8/1-1995, etterfulgt av 1 ind. 1-3/1-2016. Også disse ble sett på Herdla.

Polarsnipe er en kompakt, mellomstor vadefugl. I hekkedrakt er den lett gjenkjennelig på den flotte røde drakten. I mai trekker det store mengder polarsniper nordover mot hekkeplassene langs kysten vår fra overvintringsplassene i vesteuropa. Kjente rasteplasser er Balsfjorden i Troms og Porsanger i Finnmark. Her kan tusenvis av fugler raste noen dager før den lange siste etappen mot hekkeplassene på Grønland. Det er også funnet hekkende polarsniper på Svalbard, som eneste plass i Europa. Men det dreier seg kun om ca. 10 hekkefunn.

Høstrekket starter allerede i juli. Da er det de voksne fuglene som kommer sørover. Senere i august kommer ungfuglene etter. De er mer unnseelig i fargene, grå på oversiden og gulbeige på undersiden. I løpet av september har alle polarsnipene forlatt Norge.

 

Storskarv
FOTO: Bente Larsen
Polarsnipe
FOTO: Terje Hansen