Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn - mars

Månedens bilde for mars er tatt av Robin Strand. Et artig bilde med det klassiske rovfuglblikket som hovedfokus. Tankene i spurvehauken sitt hode er kanskje at skjæren er en mulig lunsj, men antagelig forstår den at skjæren har irriterende god kontroll.

Kråker og skjærer er de artene som tar størst ansvar for å varsle om farer, enten det er en ugle, katt eller i dette tilfelle en hauk som er på farten. Skjæren på bilde er i tillegg så arrogant at den snur blikket vekk for liksom å demonstrere at den har full kontroll. Bilde er tatt fra fotografens stue på Nordås etter at vinduet ble forsiktig listet opp. 

Spurvehauken er vår vanligste rovfugl og finnes over hele landet, men er mest tallrik i sør. Mange fugler trekker ut av Norge vinterstid og overvintrer i mellom Europa. Det er imidlertid mange hauker som frister tilværelsen her i den kalde årstiden og da er foringer populære oppholdssted. Spurvehauken er en dyktig jeger og bruker terrenget taktisk for å overraske bytte i stor hastighet. Det går tidvis så fort at det er vanskelig for det menneskelige øye å oppfatte hva som skjer før hauken har bytte i klørne. Bytte føler nok det samme. Den kvir seg heller ikke for å stupe inn i et kratt og til og med forfølge bytte til fots når vegetasjonen blir tett. 

Robin Strand forteller at han alltid har vært svært dyre- og fugleinterresert og er en ivrig hobbyfotograf. Hovedmotivene er natur/landskap og bymotiver til postkort og kalendere m.m. og periodevis en del dyre- og fuglebilder "på si». Vi gratulerer Robin med rundens bilde, krus av "Årets Fugl" taksvale er på vei og bilde er med i konkurransen om "Årets Bilde 2017".

Månedens funn Mars 2017

Månedens funn for Mars 2017 ble en svarthalespove som ble sett på Herdla, Askøy 12-13/3. Fuglen ble funnet av Dag og Hege Gjerde. Dette er nøyaktig en måned tidligere enn forrige tidligste ankomst. Også den var på Herdla. Fuglen er trolig av underarten limosa som hekker på Jæren og ellers mange steder sørover i Europa. Funnet passer godt med normal ankomst av denne underarten på Jæren. Det er fugler av underarten islandica som nesten utelukkende opptrer i Hordaland under trekket. De hekker fåtallig i Lofoten og som navnet tilsier, på Island. Denne underarten er mer mursteinsrød i fargen.

 

Månedens bilde mars
FOTO: Robin Strand